Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Nová pravidla pro ekologické zemědělství: Prohlášení komisaře Phila Hogana

Brusel 20. listopadu 2017

Dohoda o nových pravidlech pro ekologické zemědělství, které dnes potvrdili zástupci Rady, zjednoduší a harmonizuje množství pravidel týkajících produkce biopotravin v Evropské unii i ve třetích zemích.

Komisař pro zemědělství Phil Hogan tyto důležité kroky k závěrečnému přijetí nového nařízení vítá:

„Dnešní rozhodnutí Rady je dalším milníkem ve vývoji odvětví ekologického zemědělství: Zaručuje, že se tomuto významnému a rychle rostoucímu odvětví bude v EU díky jasným pravidlům i nadále dařit a že bude mít stejné podmínky jako producenti ze zemí mimo Unii , kteří svou bioprodukci do EU dovážejí.

Všichni se shodují na tom, že stávající pravidla (platná už 20 let) už dosloužila a teď spíše než aby působila ve prospěch rozvoje, toto rostoucí odvětví brzdí. Ekologické zemědělství má přitom hodnotu okolo 27 miliard EUR a za poslední desetiletí vzrostlo o 125 %. Tento růst musíme podpořit a zajistit, aby toto odvětví disponovalo odpovídající legislativou. Růstu napomohou drobní producenti, kteří nyní budou mít možnost se zapojit do systému skupinové certifikace, čímž se jim sníží administrativní náklady. Ekologičtí zemědělci navíc nyní budou mít přístup na nový trh ekologického osiva, v důsledku čehož se zvýší biologická rozmanitost a udržitelnost pěstování plodin a podnítí se inovace.

Během více než tři roky trvajících jednání šlo Komisi především o evropské spotřebitele, kteří nakupují bioprodukty a kteří se právem spoléhají na záruky, jež jim poskytuje logo EU pro ekologickou produkci. S novými pravidly, která byla dnes schválena, končí systém speciálně udělovaných výjimek. Pravidla budou platit stejně pro všechny ekologické producenty a produkty prodávané v EU, ať už jsou z její vlastní produkce nebo z dovozu. Díky přísnějším bezpečnostním opatřením se rovněž sníží riziko náhodné kontaminace nepovolenými látkami. Spotřebitele potěší bohatší sortiment – nová pravidla se totiž budou týkat širšího spektra ekologických potravin i dalších produktů než v minulosti (sůl, korek a vonné silice).

Doufám , že v návaznosti na dnešní rozhodnutí Rady zákonodárné orgány nyní rychle uzavřou dohodu v prvním čtení a usnadní vstup pravidel v platnost v roce 2021. Tak se dané odvětví bude moci odpovídajícím způsobem připravit na nové, příznivé legislativní prostředí, které nastoluje rovné podmínky pro všechny, a napomůže tak tomuto prosperujícímu oboru i nadále růst a plně využít svého potenciálu.“

O dohodě, kterou dnes Rada schválila, bude hlasovat Evropský parlament. Přijetím nová pravidla vstoupí v platnost dne 1. ledna 2021. To poskytne dostatek času producentům, hospodářským subjektům a obchodním partnerům na to, aby se novému rámci přizpůsobili.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se nových pravidel pro ekologické zemědělství

Informativní přehled o odvětví ekologické produkce a nových pravidlech

Internetové stránky o ekologickém zemědělství

Logo EU označující ekologické produkty

STATEMENT/17/4727

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar