Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Нови правила за биологичното замеделие: изявление на комисар Фил Хоган

Брюксел, 20 ноември 2017 r.

Споразумението за новите правила за биологичното земеделие, подкрепено днес от представителите на Съвета, ще доведе до опростяване и хармонизиране на много от правилата, отнасящи се до производството на биологични храни в страните от Европейския съюз и извън него.

Като приветства тази важна стъпка към окончателното приемане на новия регламент, комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви:

Днешното решение на Съвета бележи още един ключов за сектора на биологичното производство момент. С него се гарантира, че този важен и бързо разрастващ се сектор може да продължи да расте въз основа на ясни правила и да бъде уверен, че е поставен при равни условия с производителите от страни извън ЕС, които изнасят биологичната си продукция за Съюза.

Всички са съгласни, че настоящите правила, приети преди 20 години, не са подходящи за целта, и че те по-вероятно биха попречили на развитието на този растящ сектор, който е на стойност близо 27 млрд. евро и е нараснал със 125 % през последното десетилетие. Трябва да подкрепим този растеж, като гарантираме наличието на подходящо законодателство за сектора. Този растеж ще бъде подпомогнат от дребните производители, които вече ще могат да се присъединяват към схеми за групово сертифициране — това ще доведе до намаляване на техните разходи за сертифициране. Освен това фермерите, занимаващи се с биологично земеделие, занапред ще имат достъп до нов пазар на биологични семена. В резултат на това ще се подобрят биоразнообразието и устойчивостта на културите и ще бъдат стимулирани иновациите.

По време на продължилите три години преговори Комисията непрекъснато се водеше от интересите на европейските потребители, които купуват биологична продукция и имат основателни очаквания във връзка с гаранциите, които предоставя логото на ЕС за биологични продукти. Подкрепените днес нови правила слагат край на сегашната система на изключения „à la carte“ (по избор). Едни и същи правила ще важат за всички производители на биологична продукция и за всички биологични продукти, продавани в ЕС, независимо дали са произведени в Съюза или са внесени отвън. По-строгите предпазни мерки също така ще намалят риска от случайно замърсяване с неразрешени вещества. Потребителите освен това ще имат по-голям избор, тъй като новите правила ще обхванат по-широк набор от хранителни и нехранителни продукти, отколкото в миналото (като сол, корк или етерични масла.)

Надявам се след днешното решение на Съвета съзаконодателите бързо да пристъпят към сключване на споразумение на първо четене и да улеснят влизането му в сила през 2021 г. Това ще даде възможност на сектора да се подготви подобаващо за нова и благоприятна законодателна рамка и ще му помогне да продължи да расте и да достигне пълния си потенциал въз основа на принципа за работа в еднакви условия на конкуренция.

Споразумението, подкрепено днес от Съвета, ще бъде гласувано в Европейския парламент. След като бъдат приети, новите правила ще влязат в сила на 1 януари 2021 г. По този начин производителите, операторите и търговските партньори ще имат достатъчно време да се приспособят към новата рамка.

За повече информация

Въпроси и отговори за новите правила относно биологичното земеделие

Информационен документ относно сектора на биологичното производство и новите правила

Уебсайт за биологично земеделие

Лого на ЕС за биологични продукти

STATEMENT/17/4727

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar