Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Ordförande Junckers uttalande om proklamationen av den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Bryssel den 17 november 2017

I dag proklamerade Europeiska unionens ledare högtidligen den europeiska pelaren för sociala rättigheter vid toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg, Sverige. Pelaren aviserades först av ordförande Jean-Claude Juncker i hans tal om tillståndet i unionen 2015, och förslag lades sedan fram av kommissionen i april 2017. I dag undertecknades den av ordförande Jean-Claude Juncker för Europeiska kommissionen, av talman Antonio Tajani för Europaparlamentet och av premiärminister Jüri Ratas för Europeiska unionens råd.

Image

Vid detta tillfälle sa ordförande Jean-Claude Juncker följande:

Detta är ett historiskt ögonblick för Europa. Vår union har alltid varit ett socialt projekt i själ och hjärta. Det är mer än bara en gemensam marknad, mer än pengar, mer än euron. Det handlar om våra värderingar och om hur vi vill leva.

Den europeiska sociala modellen har haft stor framgång och har gjort Europa till ett ställe i världsklass att bo och arbeta på. I dag bekräftar vi våra gemensamma värderingar och åtar oss att upprätthålla 20 principer och rättigheter. Det gäller rätten till en rättvis lön och till hälso- och sjukvård, livslångt lärande, bättre balans mellan arbete och privatliv, jämställdhet och minimiinkomst – med den europeiska pelaren för sociala rättigheter försvarar EU sina medborgares rättigheter i en föränderlig värld.

Proklamationen av pelaren vid det sociala toppmötet i Göteborg kommer vid en läglig tidpunkt för att befästa en stark social dimension i Europeiska unionens framtid. Tidpunkten valdes mycket avsiktligt, så att Europas sociala dimension blir den första milstolpen på vägen mot Sibiu.

I tider av djup förändring – antingen i livet eller i politiken – är det naturligt att gå tillbaka till vad som definierar oss och vad som håller oss samman. Därför är jag glad att vi alla kunde enas om den europeiska pelaren för sociala rättigheter på mindre än ett halvår sedan Europeiska kommissionen föreslog den. Detta gemensamma åtagande är ett starkt uttryck för europeisk enighet.

Pelaren – och EU:s sociala dimension i sin helhet – blir bara så stark som vi låter den bli. Detta är ett gemensamt ansvar, och det börjar på nationell, regional och lokal nivå med en central roll för arbetsmarknadens parter och det civila samhället. Därför måste vi nu , med full respekt för de olika synsätt som finns i Europa, omsätta våra åtaganden i handling. EU-medborgarna förtjänar det.

Läs mer:

Webbsida om den europeiska pelaren om sociala rättigheter

Officiell text för den europeiska pelaren om sociala rättigheter

Toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt: ett lyft för EU:s social dimension

Webbsida för toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt

Faktablad:

STATEMENT/17/4706

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar