Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Verklaring van voorzitter Juncker over de afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten

Brussel, 17 november 2017

De leiders van de Europese Unie hebben vandaag plechtig de Europese pijler van sociale rechten afgekondigd op de sociale top voor eerlijke banen en groei in het Zweedse Göteborg. Voorzitter Juncker heeft de pijler voor het eerst aangekondigd in zijn toespraak over de staat van de Unie 2015 en de Commissie heeft de pijler in april 2017 voorgesteld. Vandaag is de pijler ondertekend door voorzitter Juncker namens de Europese Commissie, voorzitter Tajani namens het Europees Parlement en premier Ratas namens de Raad van de Europese Unie.

Image

Bij die gelegenheid zei voorzitter Juncker:

"Dit is een historisch moment voor Europa. Onze Unie is eigenlijk altijd een sociaal project geweest. Het is meer dan alleen maar een eengemaakte markt, meer dan geld, meer dan de euro. Het gaat om onze waarden en hoe we willen leven.

Het Europese sociale model is een succesverhaal en heeft van Europa een uitgelezen plek gemaakt om te wonen en te werken. Vandaag bevestigen we onze gemeenschappelijke waarden en onderschrijven we een reeks van 20 beginselen en rechten. Van het recht op een billijk loon tot het recht op gezondheidszorg; van een leven lang leren, een beter evenwicht tussen werk en privéleven en gelijkheid van mannen en vrouwen tot een minimuminkomen: met de Europese pijler van sociale rechten verdedigt de EU de rechten van haar burgers in een snel veranderende wereld.

De afkondiging van de pijler op de sociale top van Göteborg komt op een cruciaal moment en verleent de Europese Unie in de toekomst een sterke sociale dimensie. Het tijdstip is heel bewust gekozen en maakt de sociale dimensie van Europa de eerste mijlpaal op onze weg naar Sibiu.

In tijden van diepgaande veranderingen – in het dagelijkse leven of in de politiek – is het niet meer dan normaal dat je terugvalt op wat je eigenheid uitmaakt en je met anderen verbindt. Ik ben dan ook blij dat we het allemaal over de Europese pijler van sociale rechten eens zijn geworden in minder dan een half jaar sinds de Europese Commissie haar voorstel heeft ingediend. Dit gezamenlijk engagement is een krachtig bewijs van Europese eenheid.

De pijler – en de sociale dimensie van Europa als geheel – zal slechts zo sterk zijn als we zelf willen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid die begint op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau en waarbij de sociale partners en het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol toekomt. Het is nu tijd om onze woorden in daden om te zetten. Daarbij moeten we de verschillen in Europa uiteraard volledig respecteren en aanvaarden. De Europeanen verdienen niets minder.

Meer informatie

Website over de Europese pijler van sociale rechten

Officiële tekst van de Europese pijler van sociale rechten

Sociale top voor eerlijke banen en groei: de sociale dimensie van Europa versterken

Website van de sociale top voor eerlijke banen en groei

Informatiebladen:

STATEMENT/17/4706

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar