Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera paziņojums par Eiropas sociālo tiesību pīlāru

Briselē, 2017. gada 17. novembrī

Šodien Eiropas Savienības līderi Gēteborgā (Zviedrijā) Sociālo lietu samitā par taisnīgām darbvietām un izaugsmi svinīgi proklamēja Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Komisijas priekšsēdētājs Ž.K. Junkers šo pīlāru pirmo reizi pieminēja 2015. gada runā par stāvokli Savienībā, un 2017. gada aprīlī Komisija iesniedza priekšlikumu par pīlāra izveidi. Šodien to parakstīja priekšsēdētājs Ž. K. Junkers Komisijas vārdā, priekšsēdētājs A. Tajani Eiropas Parlamenta vārdā un premjerministrs J. Ratass Eiropas Savienības Padomes vārdā.

Image

Šajā sakarā Komisijas priekšsēdētājs Junkers sacīja:

“Šis ir nozīmīgs brīdis Eiropai. Mūsu Eiropas Savienība pēc būtības vienmēr ir bijusi sociāls projekts. Tas ir vairāk nekā tikai vienotais tirgus, vairāk nekā nauda un vairāk nekā eiro. Runa ir par mūsu vērtībām un veidu, kādā mēs vēlamies dzīvot.

Eiropas sociālais modelis ir veiksmes stāsts un ir padarījis Eiropu par pasaules līmeņa vietu, kur dzīvot un strādāt. Šodien mēs nostiprinām mūsu kopīgās vērtības un apņemamies ievērot 20 principus un tiesības. No tiesībām uz taisnīgu atalgojumu līdz tiesībām uz veselības aprūpi, no mūžizglītības, labāka līdzsvara starp darbu un privāto dzīvi un dzimumu līdztiesības līdz ienākumu minimumam – ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru ES iestājas par savu pilsoņu tiesībām strauji mainīgajā pasaulē.

Pīlāra proklamēšana Gēteborgas sociālo lietu samitā ir nozīmīgs brīdis, lai Eiropas Savienības nākotnē nostiprinātu spēcīgu sociālo dimensiju. Šā brīža izvēle bija ļoti apzināta, padarot Eiropas sociālo dimensiju par pirmo stūrakmeni ceļā uz Sibiu.

Dzīves un politikas dziļu pārmaiņu laikā ir tikai loģiski atgriezties pie tā, kas nosaka mūsu būtību un satur mūs kopā. Tāpēc esmu priecīgs, ka mēs visi varējām vienoties par Eiropas sociālo tiesību pīlāru mazāk nekā pusgada laikā, kopš Eiropas Komisija to ierosināja. Šī kopīgā apņemšanās ir spēcīgs Eiropas vienotības pierādījums.

Pīlārs – un Eiropas sociālā dimensija kopumā – būs tikai tik spēcīgs, cik mēs spēsim to panākt. Tā ir kopīga atbildība, un tā sākas valsts, reģionālā un vietējā līmenī, turklāt galvenā loma tajā ir sociālajiem partneriem un pilsoniskajai sabiedrībai. Tāpēc, pilnībā ievērojot un pieņemot dažādās pieejas, kas pastāv visā Eiropā, mums visiem tagad jāpārvērš mūsu apņemšanās konkrētā rīcībā. Eiropas iedzīvotāji ir to pilnā mērā pelnījuši."

Sīkāka informācija

Eiropas sociālo tiesību pīlāram veltītā tīmekļa vietne

Eiropas sociālo tiesību pīlāra oficiālais teksts

Sociālais samits par taisnīgām darbvietām un izaugsmi: ES sociālās dimensijas stiprināšana

Sociālo lietu samita par taisnīgām darbvietām un izaugsmi tīmekļa vietne

Informatīvie apkopojumi:

STATEMENT/17/4706

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar