Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pareiškimas dėl Europos socialinių teisių ramsčio deklaracijos

Briuselis, 2017 m. lapkričio 17 d.

Šiandien Geteborgo (Švedija) socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime deramo darbo vietų ir ekonomikos augimo klausimais Europos Sąjungos lyderiai iškilmingai paskelbė apie Europos socialinių teisių ramstį. Apie ramstį pirmiausia pranešė Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris savo 2015 m. pranešime apie Sąjungos padėtį, o 2017 m. balandžio mėn. jį pristatė Komisija. Šiandien deklaraciją Europos Komisijos vardu pasirašė Pirmininkas J.-C. Junckeris, Europos Parlamento vardu – Pirmininkas A. Tajani ir Europos Sąjungos Tarybos vardu – Ministras Pirmininkas J. Ratas.

Image

Šia proga Pirmininkas J.-C. Junckeris sakė:

„Tai labai svarbus įvykis Europai. Mūsų Sąjunga visada iš esmės buvo socialinis projektas. Sąjunga – tai daugiau nei bendroji rinka, daugiau nei pinigai, daugiau nei euras. Tai mūsų vertybės ir mūsų gyvenimo būdas.

Europos socialinis modelis sėkmingas – dėl jo Europa tapo visame pasaulyje patrauklia vieta gyventi ir dirbti. Šiandien įtvirtiname savo bendras vertybes ir įsipareigojame laikytis 20 principų ir teisių. Nuo teisės į sąžiningą darbo užmokestį iki teisės į sveikatos priežiūrą; nuo mokymosi visą gyvenimą ir geresnės profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros iki lyčių lygybės ir minimalių pajamų. Europos socialinių teisių ramsčiu ES užtikrina savo piliečių teises sparčiai besikeičiančiame pasaulyje.

Socialinių teisių ramsčio deklaracija Geteborgo socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime paskelbiama labai svarbiu metu – ja siekiama ateities Europos Sąjungoje įtvirtinti stiprų socialinį aspektą. Pasirinkimas deklaraciją paskelbti būtent dabar yra gerai apgalvotas – taip Europos socialinis aspektas tampa pirmu svarbiu etapu rengiantis vadovų susitikimui Sibiu mieste.

Esminių pokyčių laikotarpiu, kai keičiasi tai, kaip gyvename ir dirbame, natūralu sugrįžti prie to, kas mes esame ir kas mus jungia. Todėl džiaugiuosi, kad dėl Europos socialinių teisių ramsčio visi susitarėme greičiau nei per pusmetį nuo tada, kai Europos Komisija jį pasiūlė. Šis bendras įsipareigojimas – akivaizdus Europos vienybės įrodymas.

Šio ramsčio – ir viso Europos socialinio aspekto – tvirtumas priklauso tik nuo mūsų pastangų. Tai bendra atsakomybė, kuri prasideda nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, kur ypatingas vaidmuo tenka socialiniams partneriams ir pilietinei visuomenei. Todėl visapusiškai atsižvelgdami į skirtingus įvairiose Europos šalyse taikomus metodus, įsipareigojimus dabar turime paversti veiksmais. Europiečiai to verti.“

Daugiau informacijos

Europos socialinių teisių ramsčiui skirta interneto svetainė

Europos socialinių teisių ramsčio oficialus tekstas

Socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas deramo darbo vietų ir ekonomikos augimo klausimais. ES socialinio aspekto stiprinimas

Socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimui deramo darbo vietų ir ekonomikos augimo klausimais skirta interneto svetainė

Informacijos suvestinės:

STATEMENT/17/4706

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar