Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Puheenjohtaja Junckerin lausuma Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevasta julistuksesta

Bryssel 17. marraskuuta 2017

Euroopan unionin johtajat ovat tänään antaneet juhlallisen julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Julistus annettiin Göteborgissa parhaillaan järjestettävässä oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsittelevässä sosiaalialan huippukokouksessa. Pilarin perustamisesta ilmoitti ensimmäisenä komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker unionin tilaa käsitelleessä vuoden 2015 puheessaan, ja komissio esitteli sen huhtikuussa 2017. Tänään sen allekirjoittivat komission puolesta Juncker, Euroopan parlamentin puolesta sen puhemies Antonio Tajani ja EU:n neuvoston puolesta Viron pääministeri Jüri Ratas.

Image

Puheenjohtaja Juncker totesi tässä yhteydessä seuraavaa:

”Euroopalle tämä on virstanpylväs. Pohjimmaltaan EU on aina ollut sosiaalinen hanke – hanke, jossa ei ole kyse vain sisämarkkinoista, rahasta ja eurosta, vaan arvoistamme ja tavasta, jolla haluamme elää.

Euroopan sosiaalinen malli on ollut menestys, ja se on tehnyt Euroopasta maailmanlaajuisesti tarkasteltuna ensiluokkaisen paikan asua ja tehdä työtä. Tänään puolustamme yhteisiä arvojamme ja sitoudumme noudattamaan kaikkiaan 20:tä periaatetta ja oikeutta. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin avulla EU puolustaa kansalaistensa oikeuksia nopeasti muuttuvassa maailmassa, oli sitten kyse oikeudesta oikeudenmukaiseen palkkaan tai terveydenhoitoon, elinikäisestä oppimisesta, työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta, sukupuolten tasa-arvosta tai vähimmäistoimeentulosta.

Göteborgin sosiaalialan huippukokous on otollinen tilaisuus julistuksen antamiselle, koska EU:lle halutaan tulevaisuudessa vahva sosiaalinen ulottuvuus. Ajankohta valittiin huolella, sillä näin Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta saadaan tulevan Sibiun huippukokouksen valmistelujen ensimmäinen etappi.

Murrosaikana – oli sitten kyse elämästä tai politiikasta – on luonnollista miettiä uudelleen omia lähtökohtia ja vaikuttimia. Sen vuoksi olen tyytyväinen, että onnistuimme sopimaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista alle puolessa vuodessa siitä, kun komissio oli esittänyt sen perustamista. Yhdessä sitoutuminen on vahva osoitus Euroopan yhtenäisyydestä.

Pilarista, kuten myös Euroopan koko sosiaalisesta ulottuvuudesta, tulee juuri niin vahva kuin itse haluamme. Tämä on yhteinen hanke, joka alkaa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla ja jossa työmarkkinaosapuolilla ja kansalaisyhteiskunnalla on keskeinen rooli. Sen vuoksi meidän kaikkien on nyt ryhdyttävä sanoista tekoihin ja toimittava ottaen huomioon eri puolilla Eurooppaa käytössä olevat erilaiset lähestymistavat ja kunnioittaen niitä kaikilta osin. Olemme sen velkaa eurooppalaisille.”

Lisätietoja

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (virallinen teksti)

Oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsittelevä sosiaalialan huippukokous: EU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen

Oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsittelevä sosiaalialan huippukokous

Tietosivut:

STATEMENT/17/4706

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar