Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

President Junckeri avaldus Euroopa sotsiaalõiguste samba väljakuulutamise kohta

Brüssel, 17. november 2017

Rootsis Göteborgis toimunud õiglase töö ja majanduskasvu teemalisel sotsiaaltippkohtumisel kuulutasid Euroopa Liidu juhid täna pidulikult välja Euroopa sotsiaalõiguste samba. Samba loomisest teatas president Juncker oma 2015. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus. Komisjon võttis sellekohase ettepaneku vastu 2017. aasta aprillis. Täna andsid Euroopa Komisjoni nimel president Juncker, Euroopa Parlamendi nimel president Tajani ja Euroopa Liidu Nõukogu nimel peaminister Ratas sellele allkirja.

Image

President Junckeri kommentaar Euroopa sotsiaalõiguste sambale allakirjutamise puhul:

„Tegemist on Euroopa jaoks olulise hetkega. Liit on alati pööranud suurimat tähelepanu sotsiaalküsimustele. Liit ei ole ainult ühtne turg, raha ega euro, vaid selle aluseks on väärtused ja meie elulaad.

Euroopa sotsiaalmudel on olnud edukas – Euroopa on muutunud parimaks elu- ja tööpaigaks kogu maailmas. Täna me rõhutame oma ühiseid väärtusi ning kohustume järgima 20 põhimõtet ja õigust. Olgu see õigus õiglasele töötasule või tervishoiule, elukestvale õppele, töö- ja eraelu tasakaalustamisele, soolisele võrdõiguslikkusele või miinimumsissetulekule – Euroopa sotsiaalõiguste sammas aitab tagada EL kodanike õiguste kaitset kiiresti muutuvas maailmas.

Samba väljakuulutamine Göteborgi sotsiaaltippkohtumisel on oluline hetk Euroopa Liidu sotsiaalse mõõtme tuleviku seisukohalt. Ajastus valiti väga teadlikult: Euroopa sotsiaalne mõõde on esimene etapp kohtumiste sarjas, mis kulmineerub Rumeenias, Sibiu linnas.

Ajal, mil toimuvad sügavad muutused –olgu elus või poliitikas – tullakse ikka tagasi oma juurte juurde. Seepärast on mul hea meel, et saavutasime Euroopa sotsiaalõiguste samba küsimuses kokkuleppe vähem kui poole aastaga alates sellest, kui Euroopa Komisjon esitas sellekohase ettepaneku. Meie võtsime ühise eesmärgi, mis annab tunnistust Euroopa ühtsusest.

Sammas, nagu kogu Euroopa sotsiaalne mõõde, on ainult nii tugev, kui me ise seda soovime. See on meie ühine vastutus, mida tuleb silmas pidada nii riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil, ja eriti oluline on sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna roll. Seega me peame asuma tegutsema, võttes täiel määral arvesse ja austades Euroopas olemasolevaid eri lähenemisviise. Euroopa elanikud on selle ära teeninud.“

Lisateave

Euroopa sotsiaalõiguste samba veebisait

Euroopa sotsiaalõiguste samba ametlik tekst

Õiglaste töökohtade ja majanduskasvu teemaline sotsiaaltippkohtumine ELi sotsiaalse mõõtme tugevdamiseks

Õiglaste töökohtade ja majanduskasvu sotsiaaltippkohtumise veebisait

Teabelehed

STATEMENT/17/4706

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar