Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Erklæring fra kommissionsformand Jean-Claude Juncker om proklamationen af den europæiske søjle for sociale rettigheder

Bruxelles, den 17. november 2017

EU's ledere har i dag højtideligt proklameret den europæiske søjle for sociale rettighederdet sociale topmøde om fair job og vækst i Göteborg. Søjlen blev omtalt for første gang af Jean-Claude Juncker i sin tale om Unionens tilstand 2015, og forslaget blev fremlagt af Kommissionen i april 2017. I dag blev det undertegnet af Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, Europa-Parlamentets formand, Antonio Tajani, og premierminister Jüri Ratas på vegne af Rådet for Den Europæiske Union.

Image

I den forbindelse udtalte Jean-Claude Juncker:

"Dette er et skelsættende øjeblik for Europa. Dybest set har vores Union altid været et socialt projekt. Det er mere end blot et indre marked, mere end penge, mere end euroen. Det handler om vores værdier og den måde, vi ønsker at leve på.

Den europæiske sociale model har været en succeshistorie og har gjort Europa til et verdensklasses sted at bo og arbejde. I dag bekræfter vi vores fælles værdier og forpligter os til at overholde de 20 principper og rettigheder i søjlen. Fra retten til rimelige lønninger til retten til sundhedspleje, fra livslang læring, en bedre balance mellem arbejds- og privatliv og ligestilling mellem kønnene til mindsteløn: med den europæiske søjle for sociale rettigheder står EU vagt om borgernes rettigheder i en verden i hastig forandring.

Proklamationen af søjlen på det sociale topmøde i Göteborg kommer på det rette tidspunkt til at forankre en stærk social dimension i EU's fremtid. Timingen er valgt helt bevidst og gør Europas sociale dimension til den første milepæl på vejen til Sibiu.

I en tid med gennemgribende forandringer – om det er i livet eller i politik – er det kun naturligt at vende tilbage til, hvad der definerer og holder os sammen. Derfor er jeg glad for, at vi alle kunne enes om den europæiske søjle for sociale rettigheder her mindre end et halvt år efter, at Europa-Kommissionen stillede forslag om den. Dette fælles tilsagn er et stærkt udtryk for europæisk enhed.

Søjlen – og EU's sociale dimension som helhed – vil kun være så stærk, som vi gør den. Dette er et fælles ansvar, og det begynder på nationalt, regionalt og lokalt plan med en central rolle for arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. Derfor, og med fuld respekt for de forskellige tilgange, der findes i Europa, må vi nu omsætte vores tilsagn til handling. Det fortjener EU's borgere.

Yderligere oplysninger

Website for den europæiske søjle for sociale rettigheder

Den europæiske søjle for sociale rettigheder (officiel tekst)

Socialt topmøde om fair job og vækst: en styrkelse af EU's sociale dimension

Website for det sociale topmøde om fair job og vækst

Faktablade:

STATEMENT/17/4706

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar