Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Vyjádření předsedy Evropské komise Junckera k vyhlášení evropského pilíře sociálních práv

Brusel 17. listopadu 2017

Vedoucí představitelé Evropské unie dnes na sociálním summitu o spravedlivých pracovních místech a růstu ve švédském Göteborgu oficiálně vyhlásili zřízení evropského pilíře sociálních práv. Plán na jeho vytvoření poprvé oznámil předseda Juncker ve své zprávě o stavu Unie v roce 2015 a v dubnu 2017 jej představila Komise. Dnes jej společně podepsali Jean-Claude Juncker za Evropskou komisi, předseda Evropského parlamentu Tajani a estonský premiér Ratas za Radu Evropské unie.

Image

Předseda Juncker u této příležitosti prohlásil:

„Toto je pro Evropu přelomový okamžik. Unie byla v jádru vždy sociálním projektem. Je víc než jen jednotným trhem a jde v ní o víc než o peníze, než o euro. Jde v ní o naše hodnoty a o to, jak chceme žít.

Evropský sociální model se ukázal jako úspěšný a Evropa je díky němu skvělým místem pro život a práci. Dnes naše společné hodnoty potvrzujeme a zavazujeme se dodržovat 20 zásadních principů a práv. Od práva na spravedlivou mzdu po právo na zdravotní péči, od celoživotního vzdělávání přes lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem či rovnost žen a mužů po minimální příjem – prostřednictvím evropského pilíře sociálních práv bude EU hájit práva svých občanů v rychle se měnícím světě.

Vyhlášení pilíře na sociálním summitu v Göteborgu přichází v klíčový okamžik, aby silný sociální rozměr pevně ukotvilo v budoucnosti Evropské unie. Načasování bylo zvoleno zcela záměrně, neboť sociální rozměr Evropy je prvním velkým krokem, než zasedneme v Sibiu.

V časech zásadních změn, ať už životních či politických, se zcela přirozeně vracíme k tomu, co nás definuje a drží pospolu. Jsem proto rád, že jsme se všichni dokázali na evropském pilíři sociálních práv shodnout, a to necelého půl roku ode dne, kdy jej Evropská komise navrhla. Je to společný závazek, který jasně ukazuje jednotu Evropy.

Pilíř – a sociální rozměr Evropy jako takový – bude jen tak silný, jak mu dovolíme. Odpovědnost za něj neseme společně. Začíná na vnitrostátní, regionální a místní úrovni a nejdůležitější úlohu v něm mají sociální partneři a občanská společnost. Nyní tedy, s plným respektem a přijetím nejrůznějších postojů napříč Evropou, musíme všichni přeměnit své závazky v činy. Nic menšího si Evropané nezaslouží.“

Další informace:

Internetové stránky evropského pilíře sociálních práv

Oficiální dokument o evropském pilíři sociálních práv

Sociální summit na téma spravedlivých pracovních míst a růstu: Posilování sociálního rozměru EU

Internetové stránky sociálního summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu

Informativní přehledy:

STATEMENT/17/4706

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar