Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Skupna izjava ob mednarodnem dnevu žena 2017

Bruselj, 7. marca 2017

Evropska unija je že v času svoje ustanovitve ženskam v Evropi in po vsem svetu stala ob strani, tako pa je tudi danes.

Pred šestdesetimi leti je bila enakost žensk in moških zapisana v Rimsko pogodbo kot ena od temeljnih vrednot Evropske unije. V tistem času je bila zavezanost Evrope načelu enakega plačila za enako delo edinstvena v svetovnem merilu. Od takrat ima EU pri tem poslanstvu še vedno vodilno vlogo in je na vseh področjih dosegla opazen napredek. Neumorno si prizadevamo, da bi branili pravice žensk in okrepili vlogo žensk v boju proti diskriminaciji in nasilju zaradi spola.

V letu 2017 je več žensk kot kadar koli prej zaposlenih, več jih diplomira in več je takih, ki se udejstvujejo v politiki ali zasedajo najvišje položaje v evropskih podjetjih. Znotraj Komisije ženske predstavljajo 55 % celotne delovne sile. Vendar pa je še vedno preveč žensk, zlasti mater samohranilk, ki si v Evropski uniji s težavo prizadevajo, da bi dosegle ekonomsko neodvisnost. Stopnja zaposlenosti žensk je v Evropski uniji leta 2016 dosegla rekordno višino 65,5 %, vendar pa je v primerjavi s stopnjo zaposlenosti moških, ki znaša 77 %, še vedno prisotna občutna vrzel.

Storiti je treba še veliko več tako znotraj kot tudi zunaj Evrope. Ženske so pogosto ena od najranljivejših skupin v konfliktih, v razmerah, ki privedejo do migracij in razseljevanja, in tam, kjer revščina in podnebne spremembe prebivalstvo najhuje prizadenejo. Poleg tega število žensk, ki so žrtve trgovine z ljudmi in prihajajo v EU v okviru trenutnih migracij, eksponentno narašča.

Nestrpnost in sovraštvo do žensk se manifestirata v javnem življenju, pa tudi zakrita s strahopetno anonimnostjo spleta. Povečuje se število napadov na pravice žensk. Preveč Evropejcev še vedno meni, da je spolni odnos brez privolitve upravičljiv. Zlasti na konfliktnih območjih po svetu so ženske tudi med prvimi, ki jih ogrožata diskriminacija in nasilje.

Vendar pa so pogosto prav ženske tiste, ki najprej začnejo iskati rešitve in si prizadevajo za odpornost v težkih časih ter razvijajo vizijo za prihodnost svojih držav. Zato EU še naprej sodeluje z ženskimi združenji po vsem svetu, tudi v državah, kot sta Afganistan in Sirija, kjer so razmere najtežje.

Z našimi prizadevanji bomo nadaljevali tako doma kot tudi po vsem svetu, in sicer zlasti na naslednjih področjih:

  • v okviru svojih Strateških prizadevanj za enakost spolov 2016–2019 Evropska komisija odpravlja neenakosti na ključnih področjih, kot so delo, plačilo za delo, udeležba pri odločanju in nasilje;
  • Evropska komisija je leto 2017 posvetila izkoreninjenju vseh oblik nasilja proti ženskam in dekletom;
  • letos bo Komisija predstavila novo pobudo za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in skrbnikov;
  • na podlagi našega predloga za reformo skupnega evropskega azilnega sistema bo migrantkam, ki so se pred trpljenjem zatekle v Evropo, zagotovljena medicinska oskrba, pravna pomoč, posttravmatično svetovanje in psihosocialna nega;
  • Komisija bo še naprej spremljala razsežnost spola pri preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej v okviru izvajanja svoje politike in zakonodaje o boju proti trgovini z ljudmi;
  • v svojih zunanjih odnosih se bo Komisija na podlagi akcijskega načrta EU za enakost spolov 2016–2020 zlasti osredotočila na pomoč ženskam in dekletom po svetu, ki so izključene iz izobraževanja, iz enakopravnega dostopa do zdravstvenih storitev in storitev načrtovanja družine, trga dela ter političnega življenja, hkrati pa se soočajo z diskriminatornimi pravili in zakoni o dedovanju, državljanstvu in lastništvu zemlje;
  • da bi njena pomoč dosegla najranljivejše po svetu, bo Komisija na področju humanitarne pomoči še naprej sistematično uporabljala pristop, ki upošteva vprašanje spolov;
  • Komisija bo ohranila vodilno vlogo pri izvajanju ciljev ZN za trajnostni razvoj, vključno z enakostjo spolov.

Ne smemo in ne bomo prenehali z bojem za enakost spolov, varnost žensk in deklet ter krepitev njihove vloge pri polnem uresničevanju njihovega potenciala. Kakor pred šestdesetimi leti je Evropska unija tudi danes zavezana zagotavljanju enakosti za ženske po vsem svetu.


 

Podpisniki:

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans

Visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko / podpredsednica Komisije Federica Mogherini

Komisar za proračun in človeške vire Günther H. Oettinger

Komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn

Komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica

Komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos

Komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen

Komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristos Stilianidis

Komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vera Jourová

 

2017 Annual Report on Gender Equality

 

 

STATEMENT/17/463

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar