Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Gezamenlijke verklaring ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2017

Brussel, 7 maart 2017

Net zoals ten tijde van haar oprichting geeft de Europese Unie vandaag vrouwen in Europa en waar ook ter wereld haar volle steun.

Zestig jaar geleden werd de gelijkheid van mannen en vrouwen verankerd in het Verdrag van Rome als een van de fundamentele waarden van de Europese Unie. Dat Europa het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk onderschreef, was toentertijd een unicum. De EU vervult nog altijd een voortrekkersrol en heeft op alle fronten zichtbaar vooruitgang geboekt. Onvermoeibaar blijven we de rechten van vrouwen verdedigen en stimuleren wij hen in hun strijd tegen discriminatie en gendergerelateerd geweld.

Het aantal vrouwen dat deelneemt aan het arbeidsproces, afstudeert aan universiteiten en actief is in de politiek of in topfuncties bij Europese ondernemingen, is in 2017 groter dan ooit tevoren. Binnen de Commissie vertegenwoordigen vrouwen 55 % van het totale personeel. Maar toch moeten in de Europese Unie nog te veel vrouwen, met name alleenstaande moeders, dagelijks vechten voor hun economische onafhankelijkheid. Hoewel de arbeidsparticipatie van vrouwen in de Europese Unie in 2016 met 65,5 % hoger dan ooit was, is het verschil met mannen (77 %) nog steeds aanzienlijk.

Zowel binnen als buiten Europa moet dus nog veel meer worden gedaan. Vrouwen vormen dikwijls een van de kwetsbaarste groepen, of het nu gaat om conflicten, om migratie of ontheemding of om situaties waarin armoede en klimaatverandering de ernstigste gevolgen hebben. Onder de vrouwen die momenteel als migrant in Europa aankomen, groeit het aantal slachtoffers van mensenhandel bovendien exponentieel.

Onverdraagzaamheid jegens vrouwen en vrouwenhaat komen niet alleen tot uiting in de publieke sfeer, maar ook via de laffe anonimiteit die het internet biedt. Het aantal inbreuken op de rechten van vrouwen neemt toe. Nog te veel Europeanen denken dat seks zonder instemming toelaatbaar is. Vrouwen staan ook in de frontlinie waar het gaat om discriminatie en geweld, met name in conflictgebieden overal ter wereld.

Maar het zijn juist ook vrouwen die vaak het eerst oplossingen zoeken, veerkracht proberen te vinden in tijden van moeilijkheden en een visie hebben op de toekomst van hun land. Daarom blijft de EU samenwerken met vrouwenorganisaties in de hele wereld, ook in de moeilijkste omstandigheden, zoals in Afghanistan en Syrië.

We blijven ons inzetten – binnen en buiten de EU.

  • Door middel van haar "Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019" pakt de Europese Commissie ongelijkheid aan op belangrijke gebieden als werk, beloning, besluitvorming en geweld.
  • Voor de Europese Commissie staat 2017 in het teken van de uitbanning van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes.
  • De Commissie komt dit jaar met een nieuw initiatief inzake de balans tussen werk en privéleven voor ouders en opvoeders.
  • Ons voorstel tot hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel houdt in dat vrouwelijke migranten die leed hebben ondervonden en die naar Europa komen omdat zij bescherming nodig hebben, medische zorg, rechtshulp, traumatherapie en psychosociale hulp krijgen.
  • De Commissie blijft bij de uitvoering van haar beleid en wetgeving ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel oog houden voor het genderaspect.
  • Wat haar externe betrekkingen betreft, zal de Commissie zich in het kader van het EU-genderactieplan 2016-2020 met name richten op hulp aan vrouwen en meisjes in de wereld die geen toegang tot onderwijs en geen gelijke toegang tot gezondheidszorg en diensten voor gezinsplanning, de arbeidsmarkt en het politieke leven hebben en die met discriminerende regels en wetten inzake erfrecht, burgerschap en grondbezit te maken hebben.
  • Om te waarborgen dat haar bijstand wereldwijd de meest kwetsbare mensen bereikt, zal de Commissie bij het verlenen van humanitaire hulp ook in de toekomst altijd oog hebben voor de genderdimensie.
  • De Commissie zal een voortrekkersrol blijven spelen bij de verwezenlijking van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, waartoe ook gendergelijkheid behoort.

Wij zullen altijd blijven ijveren om voor gendergelijkheid te zorgen, vrouwen en meisjes veiligheid te bieden en hen in staat te stellen hun talenten ten volle te ontplooien. Net zoals zestig jaar geleden blijft de Europese Unie gelijkheid voor vrouwen overal ter wereld hoog in het vaandel voeren.


 

Ondertekenaars:

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter

Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie

Günther Oettinger, commissaris voor Begroting en Personeelszaken

Johannes Hahn, commissaris voor Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen

Neven Mimica, commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit

Christos Stylianides, commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid

 

2017 Annual Report on Gender Equality

 

STATEMENT/17/463

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar