Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Kopīgs paziņojums 2017. gada starptautiskajā sieviešu dienā

Briselē, 2017. gada 7. martā

Eiropas Savienība atbalsta sievietes Eiropā un visā pasaulē — tāpat, kā tās dibināšanas laikā.

Pirms sešdesmit gadiem vienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem tika nostiprināta Romas līgumā kā viena no Savienības pamatvērtībām. Tolaik Eiropas saistības ievērot vienādas samaksas par vienādu darbu principu pasaulē bija izņēmums. Kopš tā laika ES šajā ziņā joprojām ir vadībā un ir guvusi ievērojamus panākumus visās jomās. Mēs nenogurstoši strādājam, lai aizsargātu sieviešu tiesības un dotu tām iespējas cīnīties pret diskrimināciju un vardarbību dzimuma dēļ.

2017. gadā lielāks skaits sieviešu nekā jebkad agrāk strādā, lielāks skaits sieviešu nekā jebkad agrāk pabeidz augstskolas, un lielāks skaits sieviešu nekā jebkad agrāk darbojas politikā vai vadošos amatos Eiropas uzņēmumos. Komisijā 55 % no visiem darbiniekiem ir sievietes. Un tomēr Eiropas Savienībā vēl joprojām pārāk daudzas sievietes, jo īpaši vientuļās mātes, cīnās par ekonomisku neatkarību. Sieviešu nodarbinātības rādītājs Eiropas Savienībā 2016. gadā sasniedza visu laiku lielākos 65,5 %, tomēr līdz 77 % rādītājam, kas ir vīriešiem, atšķirība vēl joprojām ir liela.

Gan Eiropā, gan ārpus tās vēl ir daudz darāmā. Sievietes bieži ir starp visneaizsargātākajām personām konfliktos, migrācijas un pārvietošanas situācijās, un nabadzības un klimata pārmaiņu problēmu zonās. Turklāt migrācijas gaitā ES nonāk arvien lielāks skaits cilvēku tirdzniecības sieviešu dzimuma upuru.

Neiecietība pret sievietēm un sieviešu nīšana parādās publiskā telpā, kā arī aiz interneta gļēvās anonimitātes aizsega. Sieviešu tiesības tiek arvien vairāk apdraudētas. Pārāk daudzi eiropieši uzskata, ka dzimumsakari bez piekrišanas var būt attaisnojami. Sievietes ir pirmie diskriminācijas un vardarbības upuri, jo īpaši konfliktu zonās visā pasaulē.

Tomēr sievietes bieži vien ir arī pirmās, kas meklē risinājumus, cenšas nepadoties grūtībās un kam ir redzējums par savu valstu nākotni. Tādēļ ES turpina iesaistīties sieviešu apvienībās visā pasaulē, tostarp visgrūtākajos apstākļos, piemēram, Afganistānā vai Sīrijā.

Mēs turpināsim rīcību gan Savienībā, gan ārpus tās robežām šādās jomās:

  • Eiropas Komisija "Stratēģiskajā iesaistē dzimumu līdztiesības jomā 2016.–2019. gadam" cenšas novērst nevienlīdzību tādās jomās kā darbs, samaksa, lēmumu pieņemšana un vardarbība.
  • Eiropas Komisija 2017. gadā plāno pievērsties visu veidu vardarbības pret sievietēm un meitenēm izskaušanai.
  • Komisija šogad iesniegs jaunu iniciatīvu par to, kā vecākiem un aprūpētājiem apvienot darbu ar privāto dzīvi.
  • Ar mūsu ierosināto kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformu sievietes, kas migrācijas gaitā nonāk Eiropā, meklējot aizsardzību, un kas saskārušās ar pāridarījumiem, saņems medicīnisko aprūpi, juridisko atbalstu, pēctraumas konsultācijas un psihosociālo aprūpi.
  • Komisija turpinās uzraudzīt dzimumu dimensiju cilvēku kontrabandas novēršanas un apkarošanas jomā, īstenojot savu cilvēku tirdzniecības apkarošanas politiku un tiesību aktus
  • Ārējās attiecībās Komisija, īstenojot ES Dzimumu līdztiesības rīcības plānu 2016.–2020. gadam, jo īpaši pievērsīsies palīdzības sniegšanai tādām sievietēm un meitenēm visā pasaulē, kas nevar iegūt izglītību, kam nav vienlīdzīgas piekļuves veselības un ģimenes plānošanas pakalpojumiem, darba tirgum, kā arī politiskajai dzīvei un kas saskaras ar diskriminējošiem noteikumiem un tiesību aktiem mantojuma, pilsonības vai zemes īpašumtiesību jomā.
  • Lai nodrošinātu to, ka palīdzība sasniedz visneaizsargātākās personas visā pasaulē, Komisija turpinās sistemātiski humānās palīdzības jomā ievērot uz dzimumu specifiku vērstu pieeju.
  • Komisija turpinās īstenot ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, tostarp dzimumu līdztiesības jomā.

Mēs nedrīkstam apstāties un mēs neapstāsimies cīņā par dzimumu līdztiesību, lai sievietes un meitenes būtu drošībā un saņemtu iespējas pilnībā realizēt savu potenciālu. Eiropas Savienība ir pilna apņēmības, tāpat kā pirms 60 gadiem, nodrošināt sieviešu līdztiesību visā pasaulē.


 

Paraksti:

Pirmais priekšsēdētāja vietnieks Franss Timmermanss

Eiropas Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos/Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni

Budžeta un cilvēkresursu komisārs Ginters Etingers

Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu komisārs Johanness Hāns

Starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs Nevens Mimica

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls

Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena

Humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisārs Hrists Stiljanidis

ES tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova

 

2017 Annual Report on Gender Equality

 

STATEMENT/17/463

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar