Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Yhteinen julkilausuma kansainvälisen naistenpäivän 2017 kunniaksi

Bryssel 7. maaliskuuta 2017

Euroopan unioni seisoo naisten ja tyttöjen rinnalla sekä Euroopassa että muualla maailmassa niin kuin se teki jo perustamisensa aikaan.

Naisten ja miesten tasa-arvo kirjattiin jo 60 vuotta sitten Rooman sopimukseen yhdeksi unionin perusarvoksi. Sen lisäksi EU sitoutui periaatteeseen, jonka mukaan samasta työstä on maksettava sama palkka. Se oli tuolloin erittäin harvinaista koko maailmassa. EU on siitä asti näyttänyt tietä ja edistänyt tasa-arvoa kaikilla rintamilla. EU puolustaa väsymättä naisten oikeuksia kaikkialla maailmassa. Se myös auttaa naisia torjumaan syrjintää ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa.

Vuonna 2017 useammat naiset käyvät töissä, valmistuvat yliopistosta ja toimivat aktiivisesti politiikassa tai eurooppalaisten yritysten johtotehtävissä kuin koskaan aikaisemmin. Euroopan komissiossa naisten osuus koko henkilöstön määrästä on 55 prosenttia. Kuitenkin liian moni nainen, varsinkin yksinhuoltaja, joutuu yhä ponnistelemaan Euroopan unionissa saavuttaakseen taloudellisen riippumattomuuden. Naisten työllisyysaste EU:ssa oli vuonna 2016 ennätykselliset 65,5 prosenttia mutta se oli silti paljon alhaisempi kuin miesten 77 prosenttia.

Paljon on silti tehtävä niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Naiset ovat usein suurimmassa vaarassa konfliktitilanteissa, kaikkein köyhimmillä ja ilmastonmuutoksesta eniten kärsivillä alueilla sekä silloin, kun he muuttavat joko vapaaehtoisesti tai pakosta kotimaastaan. Myös ihmiskaupan uhriksi joutuneiden naisten määrä viimeisimmässä muuttoaallossa unionin alueelle on kasvanut eksponentiaalisesti.

Suvaitsematon suhtautuminen naisiin ja suoranainen naisviha ilmenevät niin julkisesti kuin nimettömästi ja pelkurimaisesti internetissä. Hyökkäykset naisten oikeuksia vastaan ovat kasvussa. Liian moni eurooppalainen on yhä sitä mieltä, että sukupuoliyhteys ilman toisen osapuolen suostumusta voi olla oikeutettua. Naiset ovat myös ensimmäisiä syrjinnän ja väkivallan kohteita varsinkin konfliktialueilla kaikkialla maailmassa.

Kaikesta huolimatta naiset eivät lannistu vaikeinakaan aikoina vaan etsivät usein ensimmäisinä ratkaisua ongelmiin ja visioivat paremmasta tulevaisuudesta maalleen. Sen vuoksi EU tukee edelleen naisten ryhmiä kaikkialla maailmassa, myös kaikkein haastavimmissa olosuhteissa, kuten Afganistanissa ja Syyriassa.

EU jatkaa toimintaansa sekä EU:n alueella että sen ulkopuolella:

  • Euroopan komissio parantaa tasa-arvoa keskeisillä aloilla, kuten työ, palkat ja päätöksenteko sekä suoja väkivaltaa vastaan, strategisella toimintaohjelmallaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi vuosina 2016–2019.
  • Vuosi 2017 on omistettu kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistamiselle.
  • Komissio ehdottaa tänä vuonna uutta aloitetta, jolla pyritään helpottamaan vanhempien ja omaishoitajien työ- ja perhe-elämän yhdistämistä.
  • Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän ehdotetun uudistuksen tavoitteena on tarjota Euroopasta turvaa etsiville, kovia kokeneille naisille terveydenhoitoa, oikeudellista tukea, traumaneuvontaa ja psykososiaalista hoitoa.
  • Komissio seuraa jatkossakin sukupuoliulottuvuutta ihmiskaupan ehkäisemisessä ja torjunnassa, ja sitä varten komissio seuraa ihmiskaupan vastaisen politiikkansa ja lainsäädäntönsä täytäntöönpanoa.
  • Ulkosuhteissa komissio keskittyy auttamaan erityisesti naisia ja tyttöjä, jotka suljetaan koulutuksen, terveydenhoito- ja perhesuunnittelupalvelujen, työmarkkinoiden ja poliittisen elämän ulkopuolelle ja joihin sovelletaan epätasa-arvoisia sääntöjä ja lakeja, kun on kyse perinnöstä, kansalaisuudesta tai maanomistuksesta. Komission toimet eri puolilla maailmaa perustuvat sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevaan EU:n vuosien 2016–2020 toimintasuunnitelmaan.
  • Varmistaakseen, että heikoimmassa asemassa olevat saavat apua, komissio ottaa sukupuolinäkökulman aina järjestelmällisesti huomioon humanitaarisessa avussa kaikkialla maailmassa.
  • Komissio näyttää edelleen tietä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, kuten sukupuolten tasa-arvon, täytäntöönpanossa.

Emme saa emmekä aio lopettaa sukupuolten tasa-arvon edistämistä tai naisten ja tyttöjen suojelemista vaan tuemme heitä, jotta he voivat hyödyntää kykyjään täysimääräisesti. Euroopan unioni on yhtä sitoutunut kuin 60 vuotta sitten varmistamaan, että naisia kohdellaan tasa-arvoisesti kaikkialla maailmassa.


 

Allekirjoittajat:

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini

Budjetista ja henkilöstöstä vastaava komissaari Günther Oettinger

Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komissaari Johannes Hahn

Kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komissaari Neven Mimica

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen

Humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Christos Stylianides

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vera Jourová

 

2017 Annual Report on Gender Equality

STATEMENT/17/463

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar