Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Společné prohlášení u příležitosti Mezinárodního dne žen 2017

Brusel 7. března 2017

Evropská unie dnes stojí při ženách v Evropě a na celém světě, stejně jako tomu bylo v době jejího vzniku.

Před šedesáti lety byla rovnost žen a mužů zakotvena do Římské smlouvy jako jedna ze základních hodnot Evropské unie. Odhodlání Evropy hájit zásadu stejné odměny za stejnou práci bylo v té době ve světě něčím výjimečným. Od té byla Unie vždy na čele těchto snah a dosáhla viditelného pokroku na všech frontách. Vytrvalou prací se snažíme bránit práva žen a zajistit jim silnější postavení v boji proti diskriminaci a genderově podmíněnému násilí.

V roce 2017 mnohem více žen než kdykoli předtím pracuje, dosahuje vysokoškolského vzdělání a je aktivních v politice nebo zaujímá vrcholná místa ve vedení evropských podniků. V Komisi ženy představují 55 % všech zaměstnanců. A přesto se v Evropské unii až příliš mnoho žen, zejména matek samoživitelek, stále usilovně snaží dosáhnout ekonomické nezávislosti. Míra zaměstnanosti žen v Unii dosáhla v roce 2016 historicky nejvyšší úrovně, a to 65,5 %. Za mírou zaměstnanosti mužů (77 %) však přesto velmi zaostává.

Je nutné zvýšit naše úsilí v Evropě i mimo ni. Ženy jsou často tou nejzranitelnější částí populace: ve válečných konfliktech, při migraci a vysídlení obyvatelstva a v oblastech vážně zasažených chudobou a změnami klimatu. Kromě toho, mezi ženami přicházejícími do EU v rámci současné migrační vlny prudce narůstá počet obětí obchodu s lidmi.

Nesnášenlivost vůči ženám a mizogynie se projevují ve veřejném prostoru stejně jako ve zbabělé anonymitě internetu. Útoky na práva žen jsou na vzestupu. Příliš mnoho Evropanů si stále myslí, že vynucený pohlavní styk lze ospravedlnit. Ženy jsou také prvními oběťmi diskriminace a násilí, zejména v oblastech konfliktů po celém světě.

Přesto jsou často také těmi prvními, kdo se snaží najít řešení, vzdorovat nepřízni a přinést vizi budoucího vývoje své země. Proto se Unie snaží spolupracovat se skupinami hájícími práva žen po celém světě, a to i v těch nejméně příznivých podmínkách, které například panují v Afganistánu nebo Sýrii.

Naše aktivní působení doma i v zahraničí neustane. Konkrétně podnikáme tyto kroky:

  • V rámci svého strategického závazku pro rovnost žen a mužů 2016–2019 Evropská komise odstraňuje nerovnosti v klíčových oblastech, jako je práce, odměňování, rozhodovací procesy a násilí.
  • Evropská komise zasvětila rok 2017 vymýcení všech forem násilí proti ženám a dívkám.
  • Komise letos předloží novou iniciativu, jejímž cílem je pomoci rodičům a pečovatelům zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
  • Díky námi navrhované reformě společného evropského azylového systému budou mít migrantky přicházející do Evropy s trýznivou zkušeností a hledající zde ochranu nárok na lékařskou péči, právní pomoc, posttraumatické poradenství a psychosociální péči.
  • V rámci provádění politiky a právních předpisů v oblasti boje proti obchodu s lidmi bude Komise pokračovat ve sledování genderového rozměru prevence a potírání tohoto obchodu.
  • Ve vnějších vztazích se Komise v rámci akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů 2016–2020 zaměří zejména na celosvětovou pomoc ženám a dívkám, kterým je odepírán přístup ke vzdělání, rovnocenné zdravotní péči a službám plánovaného rodičovství, na pracovní trh a do politického života a které se rovněž setkávají s diskriminačními předpisy a zákony, pokud jde o dědictví, občanství a pozemkové vlastnictví.
  • V oblasti humanitární pomoci bude Komise i nadále systematicky uplatňovat přístup založený na zohlednění rovnosti žen a mužů, aby zajistila, že se pomoc dostane k těm nejzranitelnějším na celém světě.
  • Komise bude i nadále hrát vedoucí roli při provádění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, včetně cíle týkajícího se rovnosti žen a mužů.

Nesmíme přestat a nikdy nepřestaneme bojovat za rovnost žen a mužů, chránit ženy a dívky a dát jim příležitost, aby plně rozvinuly svůj potenciál. Evropská unie je odhodlána, stejně jako před šedesáti lety, garantovat rovné postavení žen na celém světě.


 

Signatáři:

první místopředseda Komise Frans Timmermans

vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová

komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger

komisař pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannes Hahn

komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica

komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos

komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová

komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Christos Styliandes

komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová

 

2017 Annual Report on Gender Equality

 

STATEMENT/17/463

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar