Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Deň rovnosti odmeňovania: vyhlásenie prvého podpredsedu Timmermansa a komisárok Thyssenovej a Jourovej

Brusel 31. október 2017

Priemerná hodinová mzda žien v Európe je dnes o 16,3 % nižšia než u mužov. Európsky deň rovnosti odmeňovania, ktorý tento rok pripadá na 3. novembra, je momentom, keď ženy oproti mužom akoby prestali dostávať odmenu – takmer dva mesiace pred koncom roka.

Prvý podpredseda Frans Timmermans, komisárka Marianne Thyssenová a komisárka Věra Jourová uviedli:

„Rodová rovnosť vrátane rovnakého odmeňovania mužov a žien je jednou zo základných hodnôt EÚ. Ešte však zďaleka nie je realitou. V posledných rokoch sa rozdiely v odmeňovaní pohlaví v podstate nikam nepohli.

Ženy v porovnaní s kolegami tak dva mesiace ročne pracujú zadarmo. V Európe 21. storočia ide o šokujúcu a neprijateľnú nespravodlivosť.

S riešením tohto ťažkopádne napredujúceho problému musíme súrne pokročiť – ženy a naše komunity preň totiž trpia aj v rôznych iných oblastiach: často pracujú v horšie platených odvetviach, sú pomalšie povyšované a majú nedostatočné zastúpenie v riadiacich pozíciách. Domácnosti, kde sa o deti stará len matka a popri tom ako jediná zarába, väčšmi ohrozuje chudoba vrátane chudoby detí a s ňou súvisiace znevýhodnenia.

Rozdiely v odmeňovaní nie sú jediný problém. Nedávne odhalenia o sexuálnom obťažovaní poukazujú na to, že ženy musia niekedy čeliť aj nepriateľskému pracovnému prostrediu, čo má pochopiteľne vplyv na ich profesijný rozvoj a duševnú pohodu.

Európska komisia chce byť lídrom v boji proti tejto neprávosti. Už v priebehu niekoľkých týždňov predložíme akčný plán na riešenie platovej nerovnosti. Zintenzívnime tak prebiehajúce opatrenia a predstavíme nové kroky.

V novembri navyše usporiadame kolokvium na tému „Práva žien v búrlivých časoch“ . Časť programu bude venovaná hľadaniu nových riešení zameraných na boj proti rozdielom v odmeňovaní. Približne v tom istom období bude na najvyššej úrovni vyhlásený európsky pilier sociálnych práv, ktorý znova potvrdí, že ženy a muži majú za prácu rovnakej hodnoty právo na rovnaký zárobok.

Európania si otázky nerovnosti medzi pohlaviami nikdy neuvedomovali lepšie než dnes, čoho dôkazom je aj nedávna kampaň #MeToo v sociálnych médiách. Túto príležitosť musíme využiť na to, aby sme zakročili a zmenili návyky. Pri príležitosti Európskeho dňa rovnosti odmeňovania sa zaväzujeme hájiť rovnosť práv a príležitostí na trhu práce pre ženy a mužov a nepoľavíme v tom až dovtedy, kým sa v EÚ ženám neposkytne priestor, ktorý im prislúcha.“

Súvislosti

V EÚ ženy dosahujú rovnako dobré alebo ešte lepšie vzdelanie ako muži, čo sa však neodráža na trhu práce. V roku 2016 malo 33 % žien v EÚ ukončené vysokoškolské, vyššie odborné alebo doktorandské vzdelanie v porovnaní s 29 % mužov. Celková miera zamestnanosti žien je popritom o 11,6 percentuálneho bodu nižšia. Ženy sú aj naďalej nedostatočne zastúpené na vrcholových pozíciách v najväčších podnikoch v EÚ. Spomedzi každých 14 predsedov predstavenstiev je len jedna žena a v prípade generálnych riaditeľov je pomer 1 ku 20.

Záväzok EÚ zabezpečiť rodovú rovnosť medzi jej občanmi potvrdzuje aj Európsky pilier sociálnych práv, ktorý tri inštitúcie EÚ spoločne vyhlásia 17. novembra na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast.

Európska komisia 26. apríla 2017 predložila legislatívne návrhy o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, ktoré prinesú väčšiu flexibilnosť a lepšiu ochranu matkám, otcom a pestúnom, či už si vezmú voľno na starostlivosť o deti, využijú pružné pracovné úpravy alebo sa vrátia do zamestnania. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby sa týmito návrhmi začala zaoberať čo najskôr.

Komisia 20. a 21. novembra organizuje výročné kolokvium o základných právach na tému „Práva žien v búrlivých časoch“.

 

Ďalšie informácie

Prehľad EÚ a prehľady o situácii v jednotlivých krajinách

Viac informácií o kampani Komisie „Násilie na ženách“

 

Please support our efforts to raise awareness about EU Equal Pay Day on social media.  

Click here to add your Twibbon

Click here to add our Frame on Facebook

STATEMENT/17/4241

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar