Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Gezamenlijke verklaring van commissarissen Günther H. Oettinger en Věra Jourová over het akkoord van de Raad over de instelling van het Europees Openbaar Ministerie

Brussel, 12 oktober 2017

Wij zijn verheugd over het akkoord dat de Raad vandaag heeft bereikt over de instelling van het Europees Openbaar Ministerie. Met de deelname van twintig lidstaten komt er een sterke, onafhankelijke en efficiënte instantie voor de bestrijding van transnationale criminaliteit die de EU-begroting schaadt en van grensoverschrijdende btw-fraude.

De instelling van het Europees Openbaar Ministerie maakt een groot verschil. Fraude tegen de EU-begroting is in veel gevallen grensoverschrijdend van aard. Er is daarom een instelling nodig die niet alleen over de grenzen heen onderzoek kan instellen, maar ook tot vervolging kan overgaan. Dat wordt precies de taak van het toekomstige Europese openbaar Ministerie. Het zorgt ervoor dat criminelen sneller voor de rechter komen en dat meer geld wordt teruggevorderd, waarvan de Europese belastingbetalers profiteren.

Wij zijn verheugd over het feit dat twintig lidstaten hebben besloten hun krachten hiervoor te bundelen en overtuigd dat nog meer EU-landen hun voorbeeld zullen volgen. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat alle EU-lidstaten steun zullen verlenen aan onze gezamenlijke inspanningen om de EU-begroting te beschermen tegen corruptie en fraude. De Commissie zal volgend jaar de eerste stappen zetten voor een eventuele toekomstige uitbreiding van de taken van het Europees Openbaar Ministerie tot de bestrijding van grensoverschrijdend terrorisme.

Nu de Raad tot een akkoord is gekomen, gaan we er alles aan doen om het Europees Openbaar Ministerie begin 2020 van start te laten gaan. De instantie zal kunnen beschikken over de middelen die nodig zijn om zo snel mogelijk resultaat te boeken.

STATEMENT/17/3864

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar