Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Komisāra Gintera H. Etingera un komisāres Veras Jourovas kopīgs paziņojums par Padomē panākto vienošanos izveidot Eiropas Prokuratūru

Briselē, 2017. gada 12. oktobrī

Mēs paužam gandarījumu par šodien Padomē panākto vienošanos izveidot Eiropas Prokuratūru. Šī struktūra, kurā piedalīsies 20 dalībvalstis, būs pietiekami spēcīga, neatkarīga un efektīva, lai cīnītos pret pārrobežu noziedzību pret ES budžetu un pārrobežu krāpšanu PVN jomā.

Līdz ar Eiropas Prokuratūras izveidi notiks būtiskas pārmaiņas. Daudziem ar ES budžetu saistītiem krāpšanas gadījumiem ir pārrobežu raksturs. Tādēļ mums ir nepieciešama iestāde, kas spēj ne tikai veikt izmeklēšanu, bet arī saukt pie kriminālatbildības pārrobežu mērogā. Tieši tas ietilps topošās prokuratūras kompetencē. Tā nodrošinās, lai noziedznieki īsākā laikā tiktu saukti pie atbildības un lai lielākā apmērā tiktu atgūta Eiropas nodokļu maksātāju nauda.

Esam gandarīti, ka 20 dalībvalstis apvienos spēkus šā mērķa sasniegšanai, un esam pārliecināti, ka pēcāk tām pievienosies arī citas ES dalībvalstis. Vienlaikus esam pārliecināti, ka visas ES dalībvalstis atbalstīs mūsu kopīgos centienus aizsargāt ES budžetu pret korupciju un krāpšanu. Nākamgad Komisija izklāstīs arī nākamos pasākumus attiecībā uz Eiropas Prokuratūras pienākumu loka iespējamo paplašināšanu nākotnē, tajā iekļaujot arī cīņu pret teroristu pārrobežu noziegumiem.

Tagad, pēc Padomē panāktās vienošanās, turpināsim strādāt, lai līdz 2020. gada sākumam panāktu Eiropas Prokuratūras darba uzsākšanu. Mēs to apgādāsim ar resursiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka tā pēc iespējas drīz var gūt pirmos darba rezultātus.

STATEMENT/17/3864

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar