Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Bendras Komisijos narių Güntherio H. Oettingerio ir Věros Jourovos pareiškimas dėl Tarybos susitarimo dėl Europos prokuratūros įsteigimo

Briuselis, 2017 m. spalio 12 d.

Palankiai vertiname Tarybos šios dienos susitarimą dėl Europos prokuratūros įsteigimo. Prisijungus 20 valstybių narių, tai bus tvirta, nepriklausoma ir veiksminga institucija, kovosianti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ES biudžeto atžvilgiu ir tarpvalstybiniu sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu.

Europos prokuratūros įsteigimas bus esminis proveržis. Daugeliu atvejų ES biudžetui kenkiantis sukčiavimas yra tarpvalstybinio pobūdžio. Todėl reikalinga institucija, galinti vykdyti ne tik tyrimus, bet ir tarpvalstybinį baudžiamąjį persekiojimą. Būsima Prokuratūra būtent tuo ir užsiims. Ji užtikrins, kad, siekiant naudos Europos mokesčių mokėtojams, nusikaltėliai būtų greičiau patraukiami atsakomybėn ir būtų susigrąžinama daugiau lėšų.

Džiaugiamės, kad siekdamos šio tikslo pastangas sutelkia 20 valstybių narių, ir esame įsitikinę, kad prisijungs ir daugiau ES šalių. Be to, tikime, kad visos ES valstybės narės rems mūsų bendras pastangas apsaugoti ES biudžetą nuo korupcijos ir sukčiavimo. Kitais metais Komisija taip pat nustatys tolesnius veiksmus, susijusius su galimu būsimu Prokuratūros uždavinių praplėtimu, kad ji galėtų imtis ir tarpvalstybinių teroristinių nusikaltimų.

Tarybai pasiekus susitarimą, sieksime, kad Europos prokuratūra pradėtų veikti 2020 m. pradžioje. Suteiksime jai būtinų išteklių, kad ji galėtų kuo greičiau pradėti siekti rezultatų.

STATEMENT/17/3864

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar