Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Komissaari Günther H. Oettingerin ja komissaari Věra Jourován yhteinen julkilausuma neuvoston hyväksynnästä Euroopan syyttäjänviraston perustamiselle

Bryssel 12. lokakuuta 2017

Olemme tyytyväisiä siihen, että neuvosto on tänään hyväksynyt Euroopan syyttäjänviraston perustamisen. Koska 20 jäsenvaltiota osallistuu Euroopan syyttäjänvirastoon, siitä tulee vahva, riippumaton ja tehokas elin EU:n talousarvioon kohdistuvan kansainvälisen rikollisuuden ja valtioiden rajat ylittävien alv-petosten torjumiseksi.

Euroopan syyttäjänviraston perustaminen saa aikaan suuren muutoksen. Monet EU:n talousarvioon kohdistuvista petoksista ylittävät valtioiden rajat. Sen vuoksi tarvitsemme elimen, joka voi tutkinnan lisäksi myös nostaa syytteitä valtioiden rajojen yli. Tuleva syyttäjänvirasto pystyy siihen. Se varmistaa, että rikolliset saatetaan oikeuden eteen nopeammin ja että enemmän varoja saadaan perittyä takaisin eurooppalaisten veronmaksajien eduksi.

Olemme tyytyväisiä siihen, että 20 jäsenvaltiota yhdistää voimansa tämän tavoitteen saavuttamiseksi, ja olemme vakuuttuneita siitä, että muita EU-maita seuraa perässä. Samaan aikaan luotamme edelleen siihen, että kaikki EU:n jäsenet tukevat yhteisiä ponnistelujamme EU:n talousarvion suojaamiseksi korruptiolta ja petoksilta. Ensi vuonna komissio aikoo lisäksi vahvistaa mahdolliset tulevat toimet syyttäjänviraston tehtävien laajentamiseksi kattamaan myös rajat ylittävät terrorismirikokset.

Neuvoston hyväksynnän jälkeen tavoitteenamme on nyt varmistaa, että Euroopan syyttäjänvirasto voi aloittaa toimintansa viimeistään vuoden 2020 alussa. Annamme sille tarvittavat resurssit, jotta se voi alkaa tuottaa tuloksia mahdollisimman nopeasti.

STATEMENT/17/3864

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar