Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Volinik Günther H. Oettingeri ja volinik Věra Jourová ühisavaldus Euroopa Prokuratuuri loomist käsitleva nõukogu kokkuleppe kohta

Brüssel, 12. oktoober 2017

Avaldame heameelt täna saavutatud nõukogu kokkuleppe üle luua Euroopa Prokuratuur. Kuna Euroopa Prokuratuuriga ühineb 20 liikmesriiki, saab meil olema tugev, sõltumatu ja tõhus asutus ELi eelarve vastu suunatud rahvusvahelise kuritegevuse ja piiriüleste käibemaksupettuste vastu võitlemiseks.

Euroopa Prokuratuuri loomine on tõeline pöördepunkt. Paljud ELi eelarve vastu suunatud pettused on piiriülesed. Seepärast vajame asutust, mis suudab mitte ainult uurida, vaid ka piiriüleselt süüdistusi esitada. Sellega loodav Euroopa Prokuratuur tegelema hakkabki. Asutus tagab, et kurjategijad tuuakse kohtu ette kiiremini ning Euroopa maksumaksjate huvides saadakse tagasi rohkem rahalisi vahendeid.

Meil on hea meel selle üle, et 20 liikmesriiki ühendavad sel eesmärgil oma jõud, ning oleme veendunud, et seda eeskuju järgivad peagi ka teised ELi riigid. Samal ajal teame kindlalt, et kõik ELi liikmesriigid toetavad meie ühiseid jõupingutusi ELi eelarve kaitsmisel korruptsiooni ja pettuste eest. Järgmisel aastal esitab komisjon edasised sammud Euroopa Prokuratuuri ülesannete võimalikuks laiendamiseks, et hõlmata ka süüdistuste esitamist piiriüleste terrorikuritegude korral.

Nõukogu kokkuleppe järel peame nüüd võtma meetmeid, et Euroopa Prokuratuur saaks tegevust alustada 2020. aasta alguses. Tagame vajalikud vahendid, et Euroopa Prokuratuur saavutaks võimalikult kiiresti oodatud tulemusi.

STATEMENT/17/3864

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar