Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Fælles erklæring fra kommissær Günther H. Oettinger og kommissær Vĕra Jourová vedrørende Rådets tilslutning til oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed

Bruxelles, den 12. oktober 2017

Vi hilser dagens tilslutning fra Rådet til oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed velkommen. I lyset af, at der er 20 medlemsstater, som deltager, vil vi få et stærkt, uafhængigt og effektivt organ, som skal bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, der er rettet mod EU's budget, og grænseoverskridende momssvig.

Oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed vil blive en rigtig game-changer. Mange tilfælde af svig, som er rettet mod EU's budget, er grænseoverskridende. Vi har derfor behov for en institution, som ikke blot er i stand til at efterforske, men som også kan retsforfølge på tværs af grænserne. Dette er præcis, hvad fremtidens anklagemyndighed vil gøre. Den vil sikre, at kriminelle bliver retsforfulgt hurtigere, og at flere penge bliver inddrevet til gavn for de europæiske skatteydere.

Vi er glade for, at 20 medlemsstater slutter sig sammen med dette formål for øje, og vi er overbevist om, at flere EU-lande vil følge efter. Samtidig er vi sikre på, at alle EU-medlemsstater vil støtte vores fælles indsats for at beskytte EU's budget mod korruption og svig. Til næste år vil Kommissionen derudover fremlægge de næste skridt i en mulig kommende udvidelse af Den Europæiske Anklagemyndigheds opgaver til også at omfatte grænseoverskridende terrorhandlinger.

I forlængelse af Rådets tilslutning vil vi nu arbejde for at gøre Den Europæiske Anklagemyndighed funktionsdygtig i begyndelsen af 2020. Vi vil udstyre den med de nødvendige ressourcer for at sikre, at den kan skabe resultater så hurtigt som muligt.

STATEMENT/17/3864

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar