Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Společné prohlášení komisaře Günthera H. Oettingera a komisařky Věry Jourové k dohodě Rady zřídit Úřad evropského veřejného žalobce

Brusel 12. října 2017

Jsme velice rádi, že dnes Rada dosáhla shody ohledně zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Díky zapojení 20 členských zemí EU budeme mít silný, nezávislý úřad, s jehož pomocí budeme moci účinně bojovat proti nadnárodní trestné činnosti poškozující rozpočet EU a proti přeshraničním podvodům v oblasti DPH.

Zřízením Úřadu evropského veřejného žalobce se v této oblasti zcela změní situace. Podvody poškozující rozpočet EU mají často nadnárodní charakter. Proto potřebujeme instituci, která by byla schopna nejen vést vyšetřování, ale tyto trestné činy také stíhat bez ohledu na hranice. A právě to bude úkolem nově zřizovaného úřadu. Bude zajišťovat, aby byli pachatelé trestné činnosti rychleji postaveni před soud a aby se zpátky do rozpočtu EU podařilo dostat více finančních prostředků, a to vše v zájmu daňových poplatníků EU.

Jsme potěšeni skutečností, že myšlenku tohoto projektu podpořilo 20 členských států, a jsme přesvědčeni, že mnohé další země je budou následovat. Zároveň i nadále věříme, že všechny členské země budou pokračovat ve společném úsilí chránit rozpočet EU před korupcí a podvody. Příští rok představí Komise další kroky směrem k možnému rozšíření pravomocí veřejného žalobce, aby do jeho působnosti spadala i přeshraniční teroristická trestná činnost.

Na základě dohody Rady budeme nyní usilovat o to, aby byl Úřad evropského veřejného žalobce plně funkční do začátku roku 2020. Úřadu zabezpečíme nezbytné zdroje, aby se výsledky jeho činnosti dostavily co nejrychleji.

STATEMENT/17/3864

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar