Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Съвместно изявление на комисарите Йотингер и Йоурова по повод съгласието на Европейския парламент за създаване на Европейската прокуратура

Брюксел, 5 октомври 2017 r.

Приветстваме днешния вот на Европейския парламент, с който той даде зелена светлина за създаването на Европейска прокуратура. Тази историческа стъпка бе подкрепена от много голяма част от членовете на Европейския парламент.

Наличието на прокуратура на ЕС ще спомогне за осигуряване на по-добра защита на парите на европейските данъкоплатци. Съществуващите органи на ЕС, като например службата на ЕС за борба с измамите — OLAF, не могат да повдигат и поддържат обвинения в държавите членки, а трябва да прехвърлят досиетата си на национални органи. Това може да затрудни осъществяването на наказателно преследване по трансгранични случаи и своевременното приключване на делата. Новата Европейска прокуратура ще се занимава именно с това — да гарантира изправянето пред съд на извършителите и много по-бързото връщане на неправилно похарчените пари.

За престъпниците няма граници и е крайно време да ги спрем и да предоставим на прокурорите липсващите инструменти, които да им позволят да извършват трансгранична дейност.

Изразяваме задоволство от факта, че 20 държави членки вече са изразили желание да обединят силите си и да повишат защитата на бюджета на ЕС и на парите на данъкоплатците. Призоваваме останалите държави членки да се присъединят скоро.

Както заяви председателят Юнкер в речта си за състоянието на Съюза, новата Европейска прокуратура може да бъде мощен инструмент за защита на гражданите дори отвъд настоящата ѝ компетентност за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. На Европейската прокуратура може също така да се възложи да се занимава и с наказателното преследване на трансгранични престъпления, свързани с тероризъм. Догодина Комисията ще определи следващите стъпки за бъдещо разширяване на задачите на новата Европейска прокуратура.

За момента нашият непосредствен приоритет е да създадем независима, солидна и ефективна Европейска прокуратура, за да се борим с престъпленията срещу бюджета на ЕС, и да я приведем в действие във възможно най-кратък срок. Днешното съгласие дава възможност на Съвета да приеме регламента следващата седмица.

Контекст

След приемането на общ подход, постигнат на заседанието на Съвета по правосъдие през юни между Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия и Чешката република, днес Европейският парламент даде съгласието си, така че регламентът може да бъде приет окончателно на заседанието на Съвета по правосъдие, което ще се проведе на 12 октомври. Други държави членки могат също да се присъединят към 20-те първоначални държави по всяко време след приемането на регламента.

За повече информация

Съобщение за медиите

Въпроси и отговори

STATEMENT/17/3709

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar