Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Pirmojo Komisijos pirmininko pavaduotojo Franso Timmermanso ir Komisijos narės Vĕros Jourovos pareiškimas Europos visų totalitarinių ir autoritarinių režimų aukų atminimo dienos proga

Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 23 d.

Šiandien, rugpjūčio 23-iąją, minime Europos visų totalitarinių ir autoritarinių režimų aukų atminimo dieną. Prisimename šių režimų aukas ir pakartojame, jog nepritariame ideologijoms, kuriomis buvo grindžiami šie režimai.

1939 m. rugpjūčio 23 d. nacistinė Vokietija ir Sovietų Sąjunga pasirašė Molotovo-Ribentropo paktą ir taip prasidėjo vienas tamsiausių mūsų žemyno šiuolaikinės istorijos laikotarpių. Totalitariniai režimai visoje Europoje apribojo žmonių laisves, pažeidė jų teises ir milijonus paprastų piliečių pavertė ideologijos aukomis.

Privalome prisiminti praeities baisumus, kad turėtume žinių ir stiprybės atmesti tuos, kurie siekia atgaivinti šias ideologijas. Europos Sąjunga buvo sukurta remiantis bendromis vertybėmis: žmogaus orumu, pagrindinėmis teisėmis, teisine valstybe ir demokratija, taip pat buvo atsisakyta ekstremalaus nacionalizmo. Šios teisės ir laisvės mums niekada neturi atrodyti savaime suprantamos. Esame įsipareigoję kiekvieną dieną kovoti už jas.

Viešosiose kalbose Europoje vis dar pasigirsta ekstremizmo, nacionalizmo, ksenofobijos ir neapykantos apraiškų. Atgaivindami šią atmintį ne tik pagerbiame aukas, bet ir siekiame užtikrinti, kad šios ideologijos būtų griežtai atmestos ir toks žiaurumas niekada nepasikartotų.

Tvirtai giname savo demokratiją, teisinę valstybę ir pagrindines teises Europoje ir visame pasaulyje. Europos Sąjungoje nėra vietos ekstremizmui, netolerancijai ir priespaudai.

Pagrindiniai faktai

Po Molotovo–Ribentropo pakto pasirašymo 1939 m. rugpjūčio 23 d. dešimtys milijonų žmonių tapo totalitarinių režimų vykdyto priverstinio išsiuntimo, kankino ir žudymo aukomis.

Nors Antrojo pasaulinio karo pabaigoje nacistinis režimas buvo nugalėtas, daugybė Europos gyventojų keletą dešimčių metų vis dar kentėjo nuo totalitarinių režimų.

Vaizdo įrašas. Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas apie bendras mūsų vertybes

STATEMENT/17/2722

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar