Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansi ja volinik Věra Jourová avaldus üleeuroopalise totalitaarsete ja autoritaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeva puhul

Brüssel, 23. august 2017

Täna, 23. augustil, tähistame üleeuroopalist totalitaarsete ja autoritaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeva. Mälestame nende režiimide ohvreid ja mõistame taas kord hukka nende aluseks olnud ideoloogiad.

23. augustil 1939 sõlmisid Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liit Molotovi-Ribbentropi pakti, millega sai alguse üks tumedamaid peatükke meie maailmajao lähiajaloos. Kogu Euroopas piirasid totalitaarsed režiimid inimeste vabadust, rikkusid nende õigusi ja muutsid miljonid tavakodanikud oma ideoloogia ohvriteks.

Me ei tohi mineviku õudusi unustada, sest need annavad meile teadmisi ja jõudu tõugata endast ära need, kes tahavad neid ideoloogiaid taaselustada. Euroopa Liit ehitati üles sellistele ühistele väärtustele nagu inimväärikus, põhiõigused, õigusriik ja demokraatia ning äärmuslikust natsionalismist lahtiütlemine. Neid õigusi ja vabadusi ei tohi me kunagi pidada iseenesestmõistetavaks. Me tõotame, et võitleme nende eest iga päev.

Ikka veel kõlab Euroopa avalikus diskussioonis äärmuslust, natsionalismi, ksenofoobiat ja vihkamist õhutavaid sõnavõtte. Seda mälestust hoides ei avalda me üksnes austust ohvritele, vaid hoolitseme ka selle eest, et neid ideoloogiaid saaks jõuliselt tagasi tõrjuda ja et sellised hirmuteod enam eal ei korduks.

Seisame kindlalt demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste kaitsel nii Euroopas kui ka kogu maailmas. Euroopa Liidus ei ole kohta ekstremismil, sallimatusel ja rõhumisel.

Taustteave

23. augustil 1939 allkirjastatud Molotovi-Ribbentropi pakti tulemusena küüditati, piinati ja tapeti totalitaarsete režiimide all miljoneid inimesi.

Kuigi Teise Maailmasõja lõpp tähistas natsirežiimi lüüasaamist, jätkusid paljude eurooplaste jaoks kannatused totalitaarsete režiimide all veel aastakümneid.

Video: Esimene asepresident Frans Timmermans meie ühistest väärtustest

STATEMENT/17/2722

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar