Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Bendras pareiškimas tarptautinę visiško nepakantumo moterų lyties organų žalojimui dieną

Briuselis, 2017 m. vasario 6 d.

Tarptautinę visiško nepakantumo moters lyties organų žalojimui dieną Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini, už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga ES Komisijos narė Vĕra Jourová ir už vystymąsi atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica šiuo bendru pareiškimu pakartojo ES tvirtą pasiryžimą panaikinti moterų lyties organų žalojimą.

„Visame pasaulyje nuo moterų lyties organų žalojimo nukentėjo per 200 milijonų mergaičių ir moterų, iš jų 500 000 gyvenančių Europoje. Vertinama, kad kasmet šis pavojus gresia trims milijonams mergaičių visame pasaulyje. Tai žalinga veikla, kuria pasibaisėtinai pažeidžiamos mergaičių ir moterų žmogaus teisės, orumas ir fizinė neliečiamybė. 

Europos Sąjungoje skiriame 2017 m. kovai su visomis smurto prieš moteris apraiškomis, įskaitant moterų lyties organų žalojimą. Moterys ir mergaitės turi būti apsaugotos nuo šia veikla sukeliamo smurto ir skausmo. Siekiant šio tikslo ypač svarbios mokytojų, gydytojų, slaugytojų, policijos pareigūnų, teisininkų, teisėjų arba prieglobsčio srities pareigūnų pastangos. ES rems šių profesijų atstovų pastangas nustatyti mergaites, kurioms gali grėsti moterų lyties organų žalojimo pavojus ir siūlys jiems naudotis ES masto internetine platforma. 

Apsaugosime moteris ir mergaites migracijos metu, užtikrindami joms galimybes naudotis medicinos priežiūra, psichologine ir socialine pagalba bei teisine parama. Pertvarkę bendrą Europos prieglobsčio sistemą galėsime geriau tenkinti konkrečius prieglobsčio prašančių moterų, patyrusių smurtą ar sužalojimus lyties pagrindu, poreikius.  

Moterų lyties organų žalojimas yra nusikaltimas visose ES valstybėse narėse. Mes remiame Europai nepriklausančias šalis partneres imtis teisinių veiksmų kovoje su moterų lyties organų žalojimu. Pradėjus vykdyti susijusią ES ir JT programą, Gambijoje ir Nigerijoje priimti labai svarbūs šios veiklos kriminalizavimo teisės aktai. Su moterų lyties organų žalojimo prevencija susijusią paramą arba pagalbą nuo jo nukentėjus gavo 531 300 mergaičių ir 2000 bendruomenių viešai įsipareigojo atsisakyti šios žalingos veiklos. Nesiliausime dirbę, kad kiti partneriai pasektų šiuo pavyzdžiu, ir esame pasirengę teikti paramą.

Net pasiekus teisinių ir politinių pokyčių, moterų lyties organų žalojimo iš tiesų bus atsisakyta tik tada, kai visuomenės pradės kvestionuoti ir smerkti šią veiklą skatinančias elgesio normas. Europos Komisija remia šiuos pokyčius ne tik politikos lygmeniu, bet ir tiesiogiai bendruomenėse, įtraukdama tėvus, motinas, mergaites, berniukus ir religinius ar bendruomenių vadovus. Siekiant palengvinti šiuos procesus, bus gerinamas nacionalinis duomenų rinkimas ir plėtojamos naujos socialinių normų pokyčių registravimo bendruomenės lygmeniu metodologijo; skirtas finansavimas grėsmę patiriančių mergaičių ir moterų paramai, teikiama parama nukentėjusioms nuo moterų lyties organų žalojimo mergaitėms ir moterims suteikti galimybes naudotis priežiūros paslaugomis. 

Darnaus vystymosi tiksluose numatoma unikali galimybė suburti ir sutelkti visą tarptautinę bendruomenę siekiant plataus masto tikslo: panaikinti moterų lyties organų žalojimą.

Mes jau daug nuveikėme ir esame pasiryžę dar daug nuveikti. Tai mūsų pareiga, ir esame pasiryžę dėti visas pastangas, kad panaikintume šį pažeidimą, kuriuo iš moterų atimamos jų pagrindinės teisės.“

Daugiau informacijos apie moterų lyties organų žalojimą ir apie tai, kaip Europos Sąjunga stengiasi panaikinti šią veiklą, pateikiama skyriuje Klausimai ir atsakymai ir ES masto mokymo platformos interneto svetainėje.

 

STATEMENT/17/214

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar