Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δήλωση

Κοινή δήλωση με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας μηδενικής ανοχής στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας μηδενικής ανοχής στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η κ. Federica Mogherini, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, η κ. Vĕra Jourová, επίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων, και ο κ. Neven Mimica, ένωσαν τις φωνές τους για να επαναλάβουν την ακλόνητη δέσμευση της ΕΕ για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

«Πάνω από 200 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες σ' ολόκληρο τον κόσμο έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Από αυτά τα θύματα, 500 000 ζουν στην Ευρώπη. Εκτιμάται ότι, κάθε χρόνο, τρία εκατομμύρια κορίτσια σ' ολόκληρο τον κόσμο διατρέχουν τον κίνδυνο να υποστούν αυτή την επιβλαβή πρακτική, η οποία παραβιάζει, με τρομακτικό τρόπο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τη σωματική ακεραιότητα των κοριτσιών και των γυναικών.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφιερώνουμε το 2017 στην καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να προστατεύονται από τη βία και τον πόνο που προκαλούνται από αυτή την πρακτική. Οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι αστυνομικοί, οι δικηγόροι, οι δικαστές, οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασύλου έχουν καθοριστική συμβολή στην επίτευξη αυτού του στόχου. Η ΕΕ, μέσα από μια πανευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα, θα στηρίζει πλέον αυτούς τους επαγγελματίες στην προσπάθεια να εντοπίζονται τα κορίτσια που ενδεχομένως κινδυνεύουν να πέσουν θύματα ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. 

Προστατεύουμε επίσης τις γυναίκες και τα κορίτσια που μεταναστεύουν, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα, καθώς και σε νομική υποστήριξη. Με τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών που ζητούν άσυλο και έχουν υποστεί βία ή βλάβη λόγω φύλου.

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων συνιστά έγκλημα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στηρίζουμε τις μη ευρωπαϊκές χώρες εταίρους προκειμένου να λάβουν μέτρα που θα καθιστούν και σ' αυτές τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων παράνομο. Από την έναρξη του σχετικού προγράμματος της ΕΕ και του ΟΗΕ, η Γκάμπια και η Νιγηρία θέσπισαν ρηξικέλευθη νομοθεσία για την ποινικοποίηση της πρακτικής αυτής. 531 300 κορίτσια έχουν λάβει περίθαλψη για ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων τους ή σχετική προληπτική βοήθεια, και 2 000 κοινότητες έχουν δεσμευτεί δημόσια ότι θα εγκαταλείψουν αυτή την επιβλαβή πρακτική. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε και άλλοι εταίροι να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας. Είμαστε έτοιμοι να τους στηρίξουμε.

Πέρα από τις νομικές και τις πολιτικές αλλαγές, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων θα πάψει να εφαρμόζεται μόνο όταν οι κοινωνίες αμφισβητήσουν και καταδικάσουν τα πρότυπα που συμβάλλουν στη διάδοση αυτής της πρακτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει αυτές τις αλλαγές όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο μεμονωμένων ατόμων, με τη συμμετοχή των πατέρων, των μητέρων, των κοριτσιών, των αγοριών, αλλά και των θρησκευτικών ταγών και των ηγετών των τοπικών κοινοτήτων. Για να διευκολυνθεί η επίτευξη αυτού του στόχου, θα πρέπει να βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και να αναπτυχθούν νέες μεθοδολογίες για την καταγραφή των μεταβολών που σημειώνονται στα κοινωνικά πρότυπα σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων. Ταυτόχρονα, παρέχεται χρηματοδότηση με σκοπό τη στήριξη των κοριτσιών και των γυναικών που διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων ή με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας για όσες έχουν ήδη υποστεί αυτόν τον ακρωτηριασμό. 

Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία ώστε η ολόκληρη η διεθνής κοινότητα να ενώσει τις δυνάμεις της και να κινητοποιηθεί για να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο της εξάλειψης του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Κάνουμε ήδη πολλά, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Είναι χρέος και δέσμευσή μας να εργαστούμε σκληρά για να θέσουμε ένα τέλος σ' αυτή την παραβίαση που στερεί τις γυναίκες από τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.»

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψή του, βλ. ερωτήσεις και απαντήσεις, καθώς και τον δικτυακό τόπο σχετικά με μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα κατάρτισης.

 

STATEMENT/17/214

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar