Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Společné prohlášení u příležitosti Mezinárodního dne nulové tolerance vůči mrzačení ženských genitálií

Brusel 6. února 2017

Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová a komisař pro rozvoj Neven Mimica se u příležitosti Mezinárodního dne nulové tolerance vůči mrzačení ženských genitálií spojili, aby potvrdili pevné odhodlání EU vymýtit mrzačení ženských genitálií, a vydali toto prohlášení:

„Mrzačení genitálií celosvětově poznamenalo více než 200 milionů dívek a žen, z nichž 500 000 žije v Evropě. Odhaduje se, že každoročně jsou ohroženy tři miliony dívek po celém světě. Je to škodlivá praktika, která úděsným způsobem porušuje lidská práva, důstojnost a fyzickou integritu dívek a žen. 

V Evropské unii věnujeme rok 2017 boji proti všem formám násilí vůči ženám, včetně mrzačení ženských genitálií. Ženy a dívky musí být ochráněny před násilím a bolestí, kterou tato praktika způsobuje. Zásadní roli při tom sehrají učitelé, lékaři, zdravotní sestry a ošetřovatelé, policisté, právníci, soudci či azyloví úředníci. EU nyní nabídne celounijní internetovou platformu, aby podpořila tyto odborníky při jejich úkolu identifikovat dívky, kterým hrozí riziko, že se stanou oběťmi mrzačení ženských genitálií. 

Chráníme také migrující ženy a dívky, když jim zajišťujeme přístup k lékařské a psychosociální péči a také právní podporu. Díky reformě společného evropského azylového systému bude možné lépe řešit specifické potřeby žadatelek o azyl, které se setkaly s násilím na základě pohlaví.

Mrzačení ženských genitálií je ve všech členských státech EU trestným činem. Mimo Evropu podporujeme partnerské země, aby podnikly kroky k tomu, že mrzačení ženských genitálií bude u nich rovněž nezákonné. Po zahájení příslušného programu EU-OSN přijaly Gambie a Nigérie průlomové právní předpisy, které tuto praktiku kriminalizují. V souvislosti s mrzačením ženských genitálií byla poskytnuta zdravotní péče nebo preventivní podpora 531 300 dívkám a 2 000 komunit se zavázalo, že od této škodlivé praktiky upustí. Budeme pokračovat v práci na tom, aby ostatní partneři následovali tento příklad, a jsme připraveni jim pomoci.

Kromě právních a politických změn je však třeba mít na paměti, že praktika mrzačení ženských genitálií ustane teprve tehdy, až společnosti zpochybní a odsoudí normy, které ji podporují. Evropská komise podporuje tuto změnu nejen na politické úrovni, ale také na místní úrovni, a to tak, že do řešení problému zapojuje otce, matky, dívky, chlapce a vedoucí představitele náboženských či místních komunit. Za tímto účelem bude vyvinuta lepší metoda pro sběr údajů na národní úrovni a nové metodologie pro měření změny sociálních norem na úrovni komunit a k dispozici je financování vyhrazené na podporu ohrožených dívek a žen a na zajištění toho, aby měly oběti mrzačení ženských genitálií přístup k příslušné péči. 

Cíle udržitelného rozvoje představují jedinečnou příležitost, jak sjednotit a mobilizovat celé mezinárodní společenství v zájmu dosažení ambiciózního cíle eliminovat praktiku mrzačení ženských genitálií.

Už jsme učinili hodně, ale mnohem víc práce nás ještě čeká. Je naší povinností a naším závazkem snažit se ze všech sil ukončit násilí, které zbavuje ženy jejich základních práv.

Další informace o mrzačení ženských genitálií a o tom, co Evropská unie dělá v zájmu vymýcení této praktiky, najdete v otázkách a odpovědích a na internetových stránkách celoevropské školicí platformy.

 

STATEMENT/17/214

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar