Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Uttalande från kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans om det slutliga avgörandet i skiljedomstolen vid Permanenta skiljedomstolen i Haag den 29 juni i skiljedomsförfarandet mellan Kroatien och Slovenien

Strasbourg den 4 juli 2017

Kommissionen höll idag en diskussion om det slutliga avgörandet i skiljedomstolen vid Permanenta skiljedomstolen den 29 juni om sjö- och landgränser mellan Kroatien och Slovenien.

Detta är en tvist som har pågått i mer än 20 år.

Kommissionen har hela tiden verkat för att gränstvister mellan medlemsstater ska lösas på fredlig väg. I denna särskilda process har vi också fungerat som medlare, vilket ledde till att skiljeförfarandet inleddes 2009.

I detta särskilda fall, där det nu finns ett beslut, noterar kommissionen den slutliga skiljedomen och förväntar sig att båda parter ska räta sig efter den.

Kommissionen välkomnar också att Sloveniens och Kroatiens premiärministrar kommer att mötas den 12 juli och att de har kommit överens om att inga ensidiga åtgärder ska vidtas innan dess. Kommissionen hoppas att de båda premiärministrarna ska kunna enas om hur skiljedomen bäst ska tillämpas.

Kommissionen är naturligtvis redo att bidra till eller underlätta denna process. När den här processen väl har påbörjats kommer kommissionärerna att återkomma till frågan och diskutera framstegen och undersöka hur kommissionen kan bidra till att skiljedomen tillämpas fullt ut och på ett korrekt sätt.

STATEMENT/17/1911


Side Bar