Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Vyhlásenie prvého podpredsedu Komisie Fransa Timmermansa ku konečnému verdiktu v arbitráži medzi Chorvátskom a Slovinskom, ktorý 29. júna vydal rozhodcovský tribunál Stáleho rozhodcovského súdu

Strasburg 4. júl 2017

Komisia dnes prediskutovala konečný verdikt rozhodcovského tribunálu Stáleho rozhodcovského súdu z 29. júna týkajúci sa námorných a pozemných hraníc medzi Chorvátskom a Slovinskom.

Ide o otázku, ktorá sa rieši už viac ako 20 rokov.

Komisia vždy podporovala mierové riešenie hraničných sporov medzi členskými štátmi. Aj v tomto konkrétnom prípade sme pôsobili ako sprostredkovateľ, čo v roku 2009 viedlo k začatiu rozhodcovského konania.

Teraz, keď už v tomto prípade bolo vydané rozhodnutie, Komisia berie konečný verdikt na vedomie a očakáva, že ho obidve strany vykonajú.

V tejto súvislosti Komisia víta, že premiéri Slovinska a Chorvátska sa 12. júla stretnú a takisto že sa dohodli neprijať do tohto dátumu nijaké jednostranné kroky. Komisia dúfa, že obaja premiéri dokážu dospieť k dohode o tom, ako verdikt čo najlepšie vykonať.

Komisia je, samozrejme, pripravená prispieť k hladkému priebehu tohto procesu. Po tom, ako sa tento proces naštartuje, sa kolégium komisárov k tejto otázke vráti, aby prediskutovalo pokrok a preskúmalo, ako môže Komisia prispieť k úplnému a spravodlivému vykonaniu tohto verdiktu.

STATEMENT/17/1911


Side Bar