Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Oświadczenie pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Fransa Timmermansa w sprawie ostatecznego orzeczenia wydanego w dniu 29 czerwca przez trybunał rozjemczy Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze w postępowaniu arbitrażowym między Chorwac

Strasburg, 4 lipca 2017 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja przeprowadziła dyskusję na temat ostatecznego orzeczenia wydanego przez Stały Trybunał Arbitrażowy w dniu 29 czerwca w sprawie granic morskich i lądowych między Chorwacją a Słowenią.

Jest to problem, która trwa już od ponad 20 lat.

Komisja zawsze wspierała pokojowe rozstrzyganie sporów granicznych między państwami członkowskimi. W tym szczególnym przypadku również pełniła rolę mediatora i doprowadziła w 2009 r. do uruchomienia mechanizmu arbitrażowego.

W tym konkretnym przypadku, w związku z wydaną w tej sprawie decyzją, Komisja przyjmuje do wiadomości ostateczne orzeczenie i oczekuje, że obie strony wprowadzą je w życie.

W tym samym duchu Komisja z zadowoleniem przyjmuje fakt, że premierzy Słowenii i Chorwacji spotkają się 12 lipca i że uzgodnili wstrzymanie się do tego czasu od jakichkolwiek jednostronnych działań. Komisja ma nadzieję, że obaj premierzy dojdą do porozumienia w sprawie najlepszego sposobu wprowadzenia w życie orzeczenia.

Komisja jest oczywiście gotowa wspomóc ich w tym procesie. Kiedy proces się rozpocznie, Kolegium powróci do tej kwestii, by omówić postępy i zastanowić się, w jaki sposób Komisja może pomóc w pełnym wdrożeniu i sprawiedliwej realizacji orzeczenia.

STATEMENT/17/1911


Side Bar