Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Komisijos pirmininko pirmojo pavaduotojo F. Timmermanso pareiškimas dėl birželio 29 d. Nuolatinio arbitražo teismo arbitražo kolegijos priimto galutinio sprendimo arbitražo byloje tarp Kroatijos ir Slovėnijos

Strasbūras, 2017 m. liepos 4 d.

Šiandien Komisija aptarė birželio 29 d. Nuolatinio arbitražo teismo arbitražo kolegijos galutinį sprendimą dėl Kroatijos ir Slovėnijos jūrų bei sausumos sienų.

Šis klausimas buvo sprendžiamas daugiau kaip 20 metų.

Komisija visada palaikė poziciją, kad valstybės narės tarpusavio ginčus dėl sienų turėtų spręsti taikiomis priemonėmis. Šiame procese mums taip pat ėmusis tarpininko vaidmens, 2009 metais pradėtas arbitražo procesas.

Atsižvelgdama į tai, kad dabar ši konkreti byla išspręsta, Komisija atkreipia deramą dėmesį į galutinį sprendimą ir tikisi, kad abi šalys jį įgyvendins.

Kartu Komisija palankiai vertina Slovėnijos ministro pirmininko ir Kroatijos ministro pirmininko planus liepos 12 d. surengti susitikimą ir jų susitarimą iki tol vienašališkai nesiimti jokių veiksmų. Komisija tikisi, kad abiejų šalių ministrai pirmininkai gali susitarti, kaip geriausiai įgyvendinti sprendimą.

Be abejonės, Komisija yra pasirengusi prisidėti prie šio proceso ar sudaryti jam palankesnes sąlygas. Pradėjus šį procesą, Komisijos narių kolegija grįš prie šio klausimo bei aptars padarytą pažangą ir apsvarstys, kaip Komisija galėtų padėti visapusiškai ir teisingai įgyvendinti sprendimą.

STATEMENT/17/1911


Side Bar