Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin lausuma pysyvän välitystuomioistuimen välityslautakunnan 29. kesäkuuta antamasta lopullisesta tuomiosta Kroatian ja Slovenian välistä rajakiistaa koskevassa välimiesmenettelyssä

Strasbourg 4. heinäkuuta 2017

Komissio keskusteli tänään pysyvän välitystuomioistuimen välityslautakunnan 29. kesäkuuta antamasta lopullisesta välitystuomiosta Kroatian ja Slovenian välisiä maa- ja merirajoja koskevassa kiistassa.

Kiista on kestänyt yli 20 vuotta.

Komissio on aina tukenut rajariitojen rauhanomaista ratkaisemista jäsenvaltioiden välillä. Tässä nimenomaisessa prosessissa komission toiminta välittäjänä johti välimiesmenettelyn aloittamiseen vuonna 2009.

Komissio panee tarkoin merkille tässä tapauksessa nyt annetun lopullisen välitystuomion ja odottaa, että molemmat osapuolet panevat sen täytäntöön.

Komissio panee myös tyytyväisenä merkille, että Slovenian ja Kroatian pääministerit tapaavat toisensa 12. heinäkuuta ja ovat sopineet, ettei yksipuolisia toimia toteutettaisi ennen tätä tapaamista. Komissio toivoo, että pääministerit pääsevät sopimukseen siitä, miten välitystuomio voidaan parhaiten panna täytäntöön.

Komissio on luonnollisesti valmis edistämään tätä prosessia tai avustamaan siinä. Kun prosessi on käynnissä, komission kollegio palaa asiaan keskustellakseen edistymisestä ja siitä, miten komissio voi auttaa varmistamaan välitystuomion täysimääräisen ja oikeudenmukaisen täytäntöönpanon.

STATEMENT/17/1911


Side Bar