Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Esimese asepresidendi Timmermansi avaldus seoses Haagis asuva Alalise Vahekohtu 29. juuni lõpliku otsusega Horvaatia ja Sloveenia vahekohtumenetluses

Strasbourg, 4. juuli 2017

Täna arutas komisjon Alalise Vahekohtu 29. juuni lõplikku otsust Horvaatia ja Sloveenia mere- ja maismaapiiri küsimuses.

Nende piiride üle on vaieldud üle 20 aasta.

Komisjon on alati toetanud liikmesriikide piiritülide rahumeelset lahendamist. Kõnealusel juhul aitas ta kaasa sellele, et 2009. aastal alustati vahekohtumenetlust.

Nüüd, kus vahekohtu lõplik otsus on selgunud, võtab komisjon selle teadmiseks ja ootab pooltelt selle rakendamist.

Ühtlasi on komisjonil hea meel, et Sloveenia ja Horvaatia peaministrid kohtuvad 12. juulil ja on leppinud kokku, et nad ei astu enne seda ühtegi ühepoolset sammu. Komisjon loodab, et mõlema riigi peaministrid jõuavad omavahel kokkuleppele selles, kuidas oleks kõige parem vahekohtu otsust rakendada.

Vajaduse korral on komisjon valmis ka selles protsessis pooli abistama. Kui nimetatud töö on alanud, võtab kolleegium küsimuse taas arutusele, et hinnata tehtud edusamme ja kaaluda, kuidas komisjon saab toetada vahekohtu otsuse täielikku ja õiglast rakendamist.

STATEMENT/17/1911


Side Bar