Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Erklæring fra første næstformand Frans Timmermans om den endelige voldgiftskendelse afsagt den 29. juni af voldgiftsretten ved Den Faste Voldgiftsret i mæglingen mellem Kroatien og Slovenien

Strasbourg, den 4. juli 2017

I dag drøftede Kommissionen den endelige voldgiftskendelse, som voldgiftsretten ved Den Faste Voldgiftsret afsagde den 29. juni for så vidt angår sø- og landgrænserne mellem Kroatien og Slovenien.

Der er tale om et mere end 20 år gammelt uafklaret spørgsmål.

Kommissionen har altid støttet en fredelig bilæggelse af grænsestridigheder mellem medlemsstater. I denne særlige proces har vi desuden fungeret som mægler, hvilket førte til etableringen af voldgiftsproceduren i 2009.

I dette særlige tilfælde noterer Kommissionen sig den endelige kendelse og forventer, at begge parter vil gennemføre den, nu hvor der foreligger en afgørelse.

Kommissionen glæder sig ligeledes over, at premierministrene fra både Slovenien og Kroatien vil mødes den 12. juli og er blevet enige om ikke at tage ensidige skridt inden da. Kommissionen håber, at begge premierministre kan nå til enighed om, hvordan kendelsen bedst gennemføres.

Kommissionen er naturligvis parat til at bidrage til eller lette denne proces. Når processen er godt i gang, vil kollegiet vende tilbage til dette spørgsmål for at drøfte fremskridt og undersøge, hvordan Kommissionen kan bidrage til at fremme en fuldstændig og korrekt gennemførelse af kendelsen.

STATEMENT/17/1911


Side Bar