Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Prohlášení prvního místopředsedy Franse Timmermanse ke konečnému nálezu v arbitráži mezi Chorvatskem a Slovinskem, který dne 29. června vydal rozhodčí soud Stálého rozhodčího soudu

Štrasburk 4. července 2017

Komise dnes vedla diskusi o konečném nálezu, který dne 29. června vydal rozhodčí soud Stálého rozhodčího soudu v otázce námořních a pozemních hranic mezi Chorvatskem a Slovinskem.

Tento problém se řeší již déle než 20 let.

Komise vždy podporovala mírové urovnání sporů o hranice mezi členskými státy. V tomto konkrétním případě rovněž působila jako zprostředkovatel a toto působení v roce 2009 vyústilo v zahájení rozhodčího řízení.

Nyní, když bylo v tomto případě vydáno rozhodnutí, bere Komise konečný nález plně na vědomí a očekává, že jej obě strany provedou.

Ve stejném duchu Komise vítá skutečnost, že se předsedové vlád Slovinska a Chorvatska dne 12. července setkají a dohodli se, že do té doby nebudou podnikat žádné jednostranné kroky. Komise doufá, že předsedové vlád dosáhnou dohody o tom, jak rozhodčí nález co nejlépe provést.

Komise je samozřejmě připravena se na tomto procesu podílet či jej usnadňovat. V průběhu procesu se sbor komisařů k této otázce opět vrátí s cílem projednat dosažený pokrok a zjistit, jak může Komise přispět k úplnému a spravedlivému provedení tohoto nálezu.

STATEMENT/17/1911


Side Bar