Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Komisija pozdravlja dogovor Parlamenta in Sveta za boljšo zaščito delavcev pred rakotvornimi kemikalijami

Bruselj, 11. julija 2017

Evropski parlament in Svet sta danes dosegla dogovor o predlogu Evropske komisije za določitev novih oziroma strožjih mejnih vrednosti izpostavljenosti nekaterim rakotvornim kemikalijam na delovnem mestu. Evropska komisarka Marianne Thyssen, pristojna za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile, je pozdravila današnji dogovor in ob tem povedala: „Za rakom umre več delavcev kot za katero koli drugo boleznijo in mnogim družinam povzroča ogromno trpljenja. Današnji dogovor je zato mejnik pri zaščiti zdravja in varnosti delavcev, zlasti pred rakom na delovnem mestu. Splošna zaščita zdravja in varnosti delavcev in predvsem boj proti raku, povezanem z delovnim mestom, sta glavni prednostni nalogi te Komisije.“

Postopek revizije direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh se je začel leta 2008, Junckerjeva Komisija pa je sprejela konkretne ukrepe za pospešitev napredka na tem področju. Od maja 2016 smo predstavili dva predloga za spremembo te direktive, da bi se zmanjšala izpostavljenost delavcev 20 rakotvornim kemikalijam. Oba predloga bi pomagala rešiti življenja več kot 100 000 delavcev v naslednjih 50 letih.

Evropski parlament in Svet ministrov sta dosegla dogovor o prvem predlogu Komisije za spremembo direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh. Komisija se želi zahvaliti vsem sodelujočim za skupna prizadevanja, zlasti poročevalki Evropskega parlamenta Mariti Ulvskog in poročevalcem v senci ter malteškemu predsedstvu in prejšnjim predsedstvom.

Današnji dogovor med sozakonodajalcema potrjuje močno politično zavezanost vseh institucij EU boju proti raku, povezanem z delovnim mestom. Komisija zdaj Evropski parlament in Svet poziva, naj izkoristita ta zagon in hitro dosežeta dogovor o drugem predlogu, predstavljenem januarja 2017.

Če se ozremo v prihodnost, se naša prizadevanja tu ne končajo. Komisija je že začela s pripravami za naslednji sklop kemikalij, za katerega nameravamo predlog predstaviti v začetku prihodnjega leta. Januarja 2017 je predstavila tudi širšo pobudo za spodbujanje zdravja in varnosti na delovnem mestu. Če vse institucije EU združimo moči in odločno nastopimo skupaj, lahko naredimo pomemben korak za zaščito zdravja in varnosti delavcev.

STATEMENT/17/1864

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar