Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Komisia víta dohodu Parlamentu a Rady o lepšej ochrane pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami

Brusel 11. júl 2017

Európsky parlament a Rada dnes dosiahli dohodu o návrhu Komisie na stanovenie nových resp. prísnejších hodnôt vystavenia viacerým karcinogénnym chemikáliám na pracovisku. Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová privítala dnešnú dohodu slovami: „Rakovina zabíja na pracoviskách viac ľudí než akákoľvek iná choroba súvisiaca so zamestnaním a spôsobuje mnohým rodinám obrovské utrpenie. Dnešná dohoda je preto významným míľnikom v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov, najmä proti rakovine na pracovisku. Ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov všeobecne, a osobitne boj proti rakovine súvisiacej so zamestnaním sú pre túto Komisiu jednou z hlavných priorít.“

Revízia smernice o karcinogénoch a mutagénoch sa začala v roku 2008 a Junckerova Komisia prijala konkrétne kroky na urýchlenie pokroku v tejto oblasti. Od mája 2016 predložila Komisia dva návrhy na zmenu tejto smernice a na zníženie vystavenia pracovníkov účinkom 20 karcinogénnych chemikálií. Vďaka týmto dvom návrhom by sa v priebehu nasledujúcich 50 rokov mohlo na pracoviskách zachrániť viac než 100 000 životov.

Európsky parlament a Rada ministrov dnes dosiahli dohodu o prvom návrhu Komisie na zmenu smernice o karcinogénoch a mutagénoch. Komisia by sa chcela všetkým stranám pri rokovacom stole poďakovať za ich spoločné úsilie, osobitne spravodajkyni Parlamentu Marite Ulvskogovej a tieňovým spravodajcom, ako aj maltskému predsedníctvu a jeho predchodcom.

Dnešná dohoda medzi spoluzákonodarcami EÚ potvrdzuje silný politický záväzok všetkých inštitúcií EÚ v boji proti rakovine súvisiacej so zamestnaním. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby sa pri tejto príležitosti dohodli čo najrýchlejšie aj na jej druhom návrhu predloženom v januári 2017.

Práca Komisie sa však týmto nekončí a bude pokračovať aj v budúcnosti. Komisia už začala prípravné práce na ďalšom súbore chemických látok, ktoré by sa mali dostať do návrhu už začiatkom budúceho roka. Komisia v januári 2017 spustila aj širšiu iniciatívu na podporu zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Spojenie síl všetkých inštitúcií EÚ a ich jednoznačná spolupráca môže byť významným krokom vpred v rámci ochrany zdravia a bezpečnosti európskych pracovníkov.

STATEMENT/17/1864

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar