Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Declarație

Comisia salută acordul Parlamentului și al Consiliului de a asigura o mai bună protecție a lucrătorilor împotriva substanțelor chimice cancerigene

Bruxelles, 11 iulie 2017

Parlamentul European și Consiliul au ajuns astăzi la un acord cu privire la propunerea Comisiei de a stabili limite de expunere noi sau mai stricte pentru mai multe substanțe chimice cancerigene la locul de muncă. Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a salutat acordul de astăzi și a declarat: „Cancerul ucide mai mulți lucrători decât orice alte boli profesionale și provoacă suferințe uriașe pentru numeroase familii. Acordul de astăzi marchează așadar o etapă importantă în ceea ce privește protecția sănătății și securității lucrătorilor, în special împotriva cancerului, la locul de muncă. Protejarea sănătății și siguranței lucrătorilor, în general, și lupta împotriva cancerului profesional, în special, reprezintă o prioritate majoră a actualei Comisii.”

Procesul de revizuire a Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni a început în 2008, iar Comisia Juncker a luat măsuri concrete pentru a accelera progresele în acest domeniu. Începând din mai 2016, Comisia a prezentat două propuneri de modificare a acestei directive pentru a reduce expunerea lucrătorilor la 20 de substanțe chimice cancerigene. Cele două propuneri ar contribui la salvarea vieților a peste 100 000 de lucrători în următorii 50 de ani.

Astăzi, Parlamentul European și Consiliul de Miniștri au ajuns la un acord cu privire la prima propunere a Comisiei de a modifica Directiva privind agenții cancerigeni și mutageni. Comisia dorește să mulțumească tuturor părților pentru eforturile lor comune, în special raportorului Parlamentului European, dna Marita Ulvskog, și raportorilor alternativi, precum și Președinției malteze și predecesorilor săi.

Acordul de astăzi între colegiuitori confirmă puternicul angajament politic din partea tuturor instituțiilor UE pentru combaterea cancerului profesional. În prezent, Comisia invită Parlamentul și Consiliul să profite de acest context și să ajungă la un acord rapid cu privire la cea de a doua propunere, prezentată în ianuarie 2017.

Activitatea noastră nu se oprește însă aici. Comisia a început deja lucrările pregătitoare pentru următorul set de substanțe chimice, pentru care avem intenția să prezentăm o propunere la începutul anului viitor. În plus, în ianuarie 2017, Comisia a lansat o inițiativă mai amplă de promovare a sănătății și siguranței la locul de muncă. Prin concertarea eforturilor tuturor instituțiilor UE și o acțiune comună decisivă, putem face un important pas înainte pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor.

STATEMENT/17/1864

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar