Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Commissie verwelkomt akkoord tussen Parlement en Raad om werknemers beter te beschermen tegen kankerverwekkende chemische stoffen

Brussel, 11 juli 2017

Vandaag heeft het Europees Parlement en de Raad overeenstemming bereikt over het voorstel van de Commissie om nieuwe of strengere grenswaarden vast te stellen voor blootstelling aan verschillende kankerverwekkende chemische stoffen op de werkplek. Commissaris Marianne Thyssen, die verantwoordelijk is voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, toonde zich verheugd met het akkoord: "Elk jaar overlijden meer werknemers aan kanker dan aan enig andere werkgerelateerde ziekte en dit veroorzaakt enorm veel leed voor veel families. Het akkoord van vandaag is dus een mijlpaal in de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers, met name wat betreft kanker op het werk. De Commissie ziet het beschermen van de gezondheid en veiligheid van werknemers in het algemeen, en met name de strijd tegen werkgerelateerde kanker, als een topprioriteit."

Met de herziening van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia is in 2008 begonnen, en de Commissie-Juncker heeft concrete maatregelen genomen om daar vaart achter te zetten. Sinds mei 2016 hebben wij twee voorstellen ingediend om de richtlijn te wijzigen en de blootstelling van werknemers aan twintig kankerverwekkende chemische stoffen te verminderen. Beide voorstellen zouden helpen de komende vijftig jaar meer dan 100 000 werknemers het leven te redden.

Vandaag zijn het Europees Parlement en de Raad van Ministers tot een akkoord gekomen over het eerste voorstel van de Commissie tot wijziging van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia. De Commissie dankt alle partijen rond de tafel voor hun gezamenlijke inspanningen, en met name de rapporteur van het Parlement, Marita Ulvskog, en de schaduwrapporteurs, alsook het Maltese voorzitterschap en zijn voorgangers.

Het vandaag gesloten akkoord tussen de medewetgevers bevestigt dat er een sterk politiek engagement van alle EU-instellingen is om werkgerelateerde kanker te bestrijden. De Commissie verzoekt het Parlement en de Raad het huidige elan te baat te nemen om snel tot een akkoord te komen over het tweede voorstel, dat in januari 2017 is ingediend.

Als wij verder vooruitkijken, hebben wij nog meer te doen. De Commissie is al begonnen met de voorbereidingen voor een voorstel over de volgende reeks chemische stoffen, dat begin volgend jaar moet worden ingediend. De Commissie heeft in januari 2017 ook het startsein gegeven voor een breder initiatief om de gezondheid en veiligheid op het werk te bevorderen. Door de krachten van alle EU-instellingen te bundelen en samen daadkrachtig op te treden, kunnen wij een belangrijke stap voorwaarts nemen in de bescherming van de gezondheid en veiligheid van onze werknemers.

STATEMENT/17/1864

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar