Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Komisija ir gandarīta par Parlamenta un Padomes vienošanos uzlabot darba ņēmēju aizsardzību pret vēzi izraisošām ķimikālijām

Briselē, 2017. gada 11. jūlijā

Šodien Eiropas Parlaments un Padome vienojās par Komisijas priekšlikumu noteikt jaunas vai stingrākas darbavietā pieļaujamās iedarbības robežvērtības vairākām vēzi izraisošām ķimikālijām. Komisāre Marianna Teisena, kuras pārziņā ir nodarbinātība, sociālās lietas, prasmes un darbaspēka mobilitāte, atzinīgi izteicās par šodien panākto vienošanos: “Vēzis ir visizplatītākā letālā arodslimība. Tas ir izraisījis neizmērojamas ciešanas daudzās ģimenēs. Šodien panāktā vienošanās ir nozīmīgs solis ceļā uz darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzības uzlabošanu, īpaši, lai pasargātu no saslimšanas ar vēzi darbavietā. Darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzība kopumā un it sevišķi cīņa pret vēzi kā arodslimību ir svarīga Komisijas prioritāte.”

2008. gadā sākās Kancerogēnu un mutagēnu direktīvas pārskatīšana, un Junkera vadītā Komisija ķērās pie konkrētiem pasākumiem, lai pasteidzinātu progresu šajā jomā. Kopš 2016. gada maija ir izvirzīti divi priekšlikumi, lai grozītu šo direktīvu un samazinātu darba ņēmēju saskari ar 20 vēzi izraisošām ķimikālijām. Abi priekšlikumi turpmāko 50 gadu laikā palīdzēs izglābt dzīvību vairāk nekā 100 000 darba ņēmēju.

Šodien Eiropas Parlaments un Padome panāca vienošanos par Komisijas pirmo priekšlikumu grozīt Kancerogēnu un mutagēnu direktīvu. Komisija vēlas pateikties visām iesaistītajām pusēm par to kopīgajiem pūliņiem, īpaši Parlamenta referentei Maritai Ulvskogai un ēnu referentiem, kā arī Maltas un agrākajām prezidentūrām.

Šodien panāktā vienošanās starp abiem likumdevējiem apliecina visu ES iestāžu stingro politisko apņemšanos cīnīties pret vēzi kā arodslimību. Tagad Komisija aicina Parlamentu un Padomi nezaudēt tempu un vienoties par tās otro priekšlikumu, kas tika iesniegts 2017. gada janvārī.

Ja paskatāmies uz priekšu, ir skaidrs, ka mūsu darbs šeit vēl nebeidzas. Komisija jau ir sākusi gatavot priekšlikumu par nākamo ķimikāliju grupu, un to ir plānots iesniegt nākamā gada sākumā. Turklāt Komisija 2017. gada janvārī nāca klajā ar plašāku iniciatīvu darba drošības un veselības veicināšanai. Apvienojot spēkus ar visām ES iestādēm un visiem kopā izlēmīgi rīkojoties, mēs varam būtiski uzlabot darba ņēmēju veselības aizsardzību un drošību.

STATEMENT/17/1864

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar