Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Komisija palankiai vertina Parlamento ir Tarybos susitarimą geriau apsaugoti darbuotojus nuo vėžį sukeliančių cheminių medžiagų

Briuselis, 2017 m. liepos 11 d.

Šiandien Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl Komisijos pasiūlymo nustatyti naujas arba griežtesnes keleto vėžį darbo vietoje sukeliančių cheminių medžiagų ekspozicijos ribines vertes. Už užimtumą, socialinius reikalus, įgūdžius ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssenpalankiai įvertino šiandienos susitarimą ir pasakė: „Vėžys nužudo daugiau darbuotojų nei bet kuri kita profesinė liga ir dėl jo daug šeimų išgyvena didelį sielvartą. Todėl šiandienos susitarimas yra svarbus žingsnis siekiant užtikrinti darbuotojų sveikatos apsaugą ir saugą, ypač juos apsaugoti nuo su darbu susijusio vėžio. Vienas iš svarbiausių šios Komisijos prioritetų – užtikrinti darbuotojų sveikatos apsaugą ir saugą apskritai ir kovoti su profesiniu vėžiu.“

Kancerogenų ir mutagenų direktyvos peržiūra pradėta 2008 m., vėliau J. C. Junckerio vadovaujama Komisija ėmėsi konkrečių veiksmų pažangai šioje srityje paspartinti. Nuo 2016 m. gegužės mėn. pateikti du pasiūlymai iš dalies keisti šią direktyvą ir sumažinti 20-ies vėžį sukeliančių cheminių medžiagų poveikį darbuotojams. Abu pasiūlymai per ateinančius 50 metų padėtų išgelbėti daugiau kaip 100 000 darbuotojų gyvybes.

Šiandien Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba susitarė dėl pirmojo Komisijos pasiūlymo iš dalies keisti Kancerogenų ir mutagenų direktyvą. Komisija norėtų padėkoti už bendras pastangas visiems dalyviams, ypač Parlamento pranešėjai Maritai Ulvskog ir šešėliniams pranešėjams, taip pat ES Tarybai pirmininkaujančiai Maltai ir prieš ją pirmininkavusioms valstybėms narėms.

Šiandienos teisėkūros institucijų susitarimu patvirtinama, kad visos ES institucijos yra tvirtai politiškai įsipareigojusios kovoti su profesiniu vėžiu. Dabar Komisija ragina Parlamentą ir Tarybą pasinaudoti šia proga ir greitai susitarti dėl antrojo jos pasiūlymo, pateikto 2017 m. sausio mėn.

Tačiau ateityje dar reikia nuveikti daug darbų. Komisija jau pradėjo rengti pasiūlymą dėl kitų cheminių medžiagų grupės ir ketina jį pateikti kitų metų pradžioje. 2017 m. sausio mėn. Komisija taip pat pradėjo įgyvendinti platesnę iniciatyvą skatinti užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą. Suvieniję jėgas su visomis ES institucijomis ir ryžtingai veikdami kartu galime daug geriau užtikrinti mūsų darbuotojų sveikatos apsaugą ir saugą.

STATEMENT/17/1864

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar