Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Komissio tyytyväinen parlamentin ja neuvoston sopimukseen työntekijöiden paremmasta suojaamisesta syöpää aiheuttavilta kemikaaleilta

Bryssel 11. heinäkuuta 2017

Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät tänään yhteisymmärrykseen komission ehdotuksesta, jonka mukaan useille syöpää aiheuttaville kemikaaleille työpaikoilla asetetaan uudet tai entistä tiukemmat altistumisen raja-arvot. Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaavan komissaarin Marianne Thyssenin mukaan syöpä tappaa enemmän työntekijöitä kuin mikään muu työperäinen sairaus ja aiheuttaa monille perheille valtavaa kärsimystä. ”Tämänpäiväinen sopimus on sen vuoksi merkittävä virstanpylväs työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojaamisessa, etenkin kun on kyse työperäiseltä syövältä suojaamisesta. Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojaaminen yleisesti ja työperäisten syöpien torjuminen erityisesti ovat tälle komissiolle ensisijaisen tärkeitä tavoitteita.”

Karsinogeeni- ja mutageenidirektiivin tarkistusprosessi alkoi vuonna 2008, ja Junckerin komissio ryhtyi konkreettisiin toimenpiteisiin prosessin nopeuttamiseksi. Toukokuun 2016 jälkeen on esitetty kaksi ehdotusta direktiivin muuttamiseksi, jotta voitaisiin vähentää työntekijöiden altistumista 20:lle syöpää aiheuttavalle kemikaalille. Kummankin ehdotuksen avulla voitaisiin säästää yli 100 000 työntekijän henki seuraavien 50 vuoden aikana.

Tänään Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto pääsivät sopimukseen komission ensimmäisestä ehdotuksesta karsinogeeni- ja mutageenidirektiivin muuttamiseksi. Komissio haluaa kiittää yhteisestä työpanoksesta kaikkia neuvotteluihin osallistuneita osapuolia, erityisesti parlamentin esittelijää Marita Ulvskogia ja varjoesittelijöitä sekä puheenjohtajana toiminutta Maltaa ja edeltäviä puheenjohtajavaltioita.

Tänään saavutettu lainsäätäjien yhteisymmärrys vahvistaa kaikkien EU:n toimielinten voimakkaan sitoutumisen työperäisten syöpien torjuntaan. Nyt komissio kehottaa parlamenttia ja neuvostoa hyödyntämään tämän tilaisuuden ja hyväksymään nopeasti myös komission toisen, tammikuussa 2017 esitetyn ehdotuksen.

Työ ei kuitenkaan lopu vielä tähän. Komissio on jo aloittanut valmistelutyöt seuraavien kemikaalien osalta. Niitä koskeva ehdotus on tarkoitus esittää ensi vuoden alussa. Lisäksi komissio käynnisti tammikuussa 2017 laajemman aloitteen työterveyden ja ‑turvallisuuden parantamiseksi. Kun kaikki EU:n toimielimet yhdistävät voimavaransa ja toimivat päättäväisesti yhdessä, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelussa voidaan edistyä merkittävästi.

STATEMENT/17/1864

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar