Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Kommissionen glæder sig over Parlamentets og Rådets aftale om bedre beskyttelse af arbejdstagerne mod kræftfremkaldende kemikalier

Bruxelles, den 11. juli 2017

I dag nåede Europa-Parlamentet og Rådet til enighed om Kommissionens forslag om at fastsætte nye eller strengere eksponeringsgrænser for en række kræftfremkaldende kemikalier på arbejdspladsen. Marianne Thyssen, EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, sagde: "Kræft dræber flere arbejdstagere end alle andre arbejdsrelaterede sygdomme og er årsag, at til mange familier gennemgår enorme lidelser. Dagens aftale er derfor en milepæl i beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, bl.a. i forbindelse med bekæmpelse af kræft på arbejdspladsen. Beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i almindelighed og kampen mod arbejdsrelateret kræft i særdeleshed er en topprioritet for denne Kommission."

Revisionen af direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener begyndte i 2008, og Juncker-Kommissionen tog konkrete skridt til at fremskynde processen på dette område. Siden maj 2016 har Kommissionen fremsat to forslag til ændring af dette direktiv for at reducere arbejdstagernes eksponering for 20 kræftfremkaldende kemikalier. Begge forslag vil bidrage til at redde livet for mere end 100 000 arbejdstagere i løbet af de næste 50 år.

I dag er Europa-Parlamentet og Rådet nået til enighed om Kommissionens første forslag om ændring af direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener. Kommissionen vil gerne takke alle parter omkring forhandlingsbordet for deres fælles bestræbelser, navnlig Parlamentets ordfører Marita Ulvskog og skyggeordførerne såvel som det maltesiske formandskab og dets forgængere.

Dagens aftale mellem Parlamentets og Rådet bekræfter det stærke politiske engagement hos alle EU-institutionerne for at bekæmpe arbejdsrelateret kræft. Kommissionen opfordrer nu Parlamentet og Rådet til at udnytte dette momentum og hurtigt nå til enighed om det andet forslag, som blev forelagt i januar 2017.

Men vi må se længere fremad, så vores indsats stopper ikke her. Kommissionen har allerede indledt forberedelserne vedrørende den næste række af kemikalier, som den har til hensigt at fremsætte et forslag om i begyndelsen af næste år. Kommissionen iværksatte også et bredere arbejdsmiljøpolitisk initiativ i januar 2017. Hvis alle EU's institutioner trækker på samme hammel og agerer beslutsomt i fællesskab, kan vi tage et betydeligt skridt fremad i beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

STATEMENT/17/1864

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar