Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Komise vítá dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou o lepší ochraně pracovníků před rakovinotvornými chemickými látkami

Brusel 11. července 2017

Evropský parlament a Rada dnes dosáhly dohody ohledně návrhu Komise stanovit nové nebo přísnější mezní hodnoty expozice pro několik rakovinotvorných látek na pracovišti. Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, tuto dnešní dohodu uvítala a uvedla: „Rakovina zabíjí více pracovníků než jakékoli jiné onemocnění související s prací a způsobuje nesmírné utrpení mnoha rodinám. Dnešní dohoda proto představuje mezník v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, zejména proti nádorovým onemocněním na pracovišti. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků obecně a boj proti rakovině související s výkonem povolání konkrétně jsou hlavními prioritami této Komise.“

Revize směrnice o karcinogenech a mutagenech byla zahájena v roce 2008 a Junckerova Komise podnikla konkrétní kroky k urychlení pokroku v této oblasti. Od května 2016 jsme předložili dva návrhy na změnu této směrnice, potažmo na snížení expozice pracovníků 20 rakovinotvorným chemickým látkám. Oba návrhy by v průběhu následujících 50 let mohly zachránit životy více než 100 000 pracovníků.

Evropský parlament a Rada ministrů dnes dosáhly dohody ohledně prvního návrhu Komise na změnu směrnice o karcinogenech a mutagenech. Komise by ráda poděkovala všem stranám u jednacího stolu za jejich společné úsilí, zejména zpravodajce Parlamentu Maritě Ulvskogové a stínovým zpravodajům, jakož i maltskému předsednictví a jeho předchůdcům.

Dnešní dohoda mezi spoluzákonodárci potvrzuje silné politické odhodlání všech orgánů a institucí EU bojovat proti rakovině související s výkonem povolání. Komise nyní vyzývá Evropský parlament a Radu, aby využily příhodné chvíle a dospěly k rychlé dohodě ohledně druhého návrhu, který byl předložen v lednu 2017.

Podíváme-li se dále do budoucnosti, naše práce zde nekončí. Komise již zahájila přípravné práce pro další soubor chemických látek, pro který máme v úmyslu předložit návrh na začátku příštího roku. V lednu 2017 Komise rovněž zahájila širší iniciativu na podporu zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Pokud všechny orgány a instituce EU spojí své síly a společně rázně zasáhnou, můžeme v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků dosáhnout významného pokroku.

STATEMENT/17/1864

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar