Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Комисията приветства постигнатото съгласие от Парламента и Съвета за осигуряване на по-добра защита на работниците от канцерогенни химикали

Брюксел, 11 юли 2017 r.

Днес Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по предложението на Комисията за нови или по-строги гранични стойности на експозиция за няколко канцерогенни химикали на работното място. Комисар Мариан Тейсен, отговаряща за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, приветства постигнатото днес съгласие и заяви: „Ракът причинява смъртта на повече работници отколкото което и да е друго свързано с работата заболяване, както и огромни страдания за много семейства. Затова постигнатото днес съгласие отбелязва нов важен етап в областта на защитата на здравето и безопасността на работниците, по-специално в борбата с раковите заболявания на работното място. Защитата на здравето и безопасността на работниците като цяло, и по-специално борбата с раковите заболявания, свързани с работата, са първостепенен приоритет за тази Комисия.“

Процесът на преразглеждане на Директивата относно канцерогените и мутагените започна през 2008 г., а Комисията „Юнкер“ пристъпи към конкретни действия за ускоряване на напредъка в тази област. От май 2016 г. насам ние представихме две предложения за изменение на тази директива и за намаляване на експозицията на работниците на 20 канцерогенни химикали. И двете предложения ще спомогнат за спасяване на живота на повече от 100 000 работници през следващите 50 години.

Днес Европейският парламент и Съветът на министрите постигнаха споразумение относно първото предложение на Комисията за изменение на Директивата относно канцерогените и мутагените. Комисията би искала да благодари на всички участници за общите им усилия, особено на докладчика на Европейския парламент г-жа Марита Улвског и на докладчиците в сянка, както и на малтийското председателство и на неговите предшественици.

С постигнатото днес съгласие между съзаконодателите се потвърждава твърдият политически ангажимент на всички институции на ЕС за борба с раковите заболявания, свързани с работното място. Сега Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да се възползват от тази динамика и да постигнат бързо съгласие по нейното второ предложение, представено през януари 2017 г.

В по-далечна перспектива работата ни не спира дотук. Комисията вече започна подготвителната работа за следващата поредица от химикали, за които възнамеряваме да представим предложение в началото на следващата година. Комисията също така постави началото на по-широкообхватна инициатива за подобряване на здравето и безопасността на работното място през януари 2017 г. Като обединим силите си с всички институции на ЕС и като действаме решително, заедно можем да постигнем значителен напредък за защитата на здравето и безопасността на работниците.

STATEMENT/17/1864

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar