Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Wspólne oświadczenie pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa i komisarz Věry Jourovej w następstwie decyzji Rady w sprawie podpisania Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet

Bruksela, 11 maja 2017 r.

Wspólne oświadczenie pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa oraz komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věry Jourovej w następstwie decyzji Rady w sprawie podpisania Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Przemoc wobec kobiet stanowi naruszenie praw człowieka i brutalną formę dyskryminacji. Jedna trzecia kobiet w Europie doświadczyła przemocy co najmniej raz w ciągu swojego życia.

Dzisiejsza decyzja Rady stanowi istotny krok w kierunku uczynienia UE – wraz z jej państwami członkowskimi – pełnoprawnej strony Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska). Jest to pierwszy wiążący i wszechstronny instrument międzynarodowy w Europie, który odnosi się do przemocy wobec kobiet.

Konwencja stambulska pozwoli UE i jej państwom członkowskim rozwinąć i umocnić mechanizmy zapobiegania, ścigania i eliminowania przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz przemocy domowej.

Podpisanie konwencji stambulskiej stanowi ważny sygnał polityczny w 2017 r., który Komisja ogłosiła rokiem zwalczania przemocy wobec kobiet: UE jest zdeterminowana, by położyć kres temu zjawisku.

 

Kontekst

Konwencja stambulska Rady Europy jest najbardziej wszechstronnym międzynarodowym traktatem dotyczącym zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Uznaje przemoc wobec kobiet za pogwałcenie praw człowieka. Konwencja ta zakłada zwalczanie przemocy wobec kobiet za pomocą środków mających na celu zapobieganie przemocy, ochronę ofiar i ściganie sprawców.

W ramach kolejnego etapu UE przystąpi teraz do zawarcia tej konwencji.

 

Więcej informacji

Zestawienie informacji na temat konwencji stambulskiej i działań UE w dziedzinie zwalczania przemocy wobec kobiet:

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44558

Kampania „Powiedz nie! Stop przemocy wobec kobiet”

STATEMENT/17/1268

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar