Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Pirmojo Komisijos pirmininko pavaduotojo F. Timmermanso ir Komisijos narės V. Jourovos bendras pareiškimas dėl Tarybos sprendimo dėl Konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo pasirašymo

Briuselis, 2017 m. gegužės 11 d.

Pirmojo Komisijos pirmininko pavaduotojo Franso Timmermanso ir už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakingos Komisijos narės Věros Jourovos bendras pareiškimas dėl Tarybos sprendimo dėl Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo pasirašymo.

„Smurtas prieš moteris – tai žmogaus teisių pažeidimas ir šiurkšti diskriminacijos forma. Viena iš trijų moterų Europoje bent kartą per savo gyvenimą patiria smurtą.

Šios dienos Tarybos sprendimas yra svarbus žingsnis siekiant ES, kartu su jos valstybėmis narėmis, tapti visateise Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencijos) šalimi. Tai yra pirmasis teisiškai privalomas ir išsamus tarptautinis dokumentas Europoje, kuriuo sprendžiamas smurto prieš moteris klausimas.

Stambulo konvencija bus sudaryta galimybė ES ir jos valstybėms narėms plėtoti ir stiprinti smurto prieš moteris ir mergaites ir smurto šeimoje prevenciją, patraukimą baudžiamojon atsakomybėn dėl jo ir jo panaikinimą.

Pasirašius Stambulo konvenciją, 2017 m., kuriuos Komisija skiria kovai su smurtu prieš moteris, bus siunčiama svarbi politinė žinia – ES yra įsipareigojusi sustabdyti smurtą prieš moteris.“

 

Pagrindiniai faktai

Europos Tarybos Stambulo konvencija yra išsamiausia tarptautinė sutartis dėl kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje. Ja smurtas prieš moteris yra pripažįstamas žmogaus teisių pažeidimu. Pagal Konvenciją smurtą prieš moteris siekiama šalinti įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią smurtui, apsaugoti aukas ir vykdyti nusikaltėlių baudžiamąjį persekiojimą.

Kitas ES žingsnis – sudaryti konvenciją.

 

Daugiau informacijos

Informacijos apie Stambulo konvenciją ir ES kovos su smurtu prieš moteris veiksmus suvestinė:

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44558

Tarkime „ne“. Sustabdykime smurtą prieš moteris

STATEMENT/17/1268

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar