Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Skupna izjava predsednika Evropskega parlamenta Martina Schulza, predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska, predsedujočega Svetu EU Marka Rutteja in predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja

Bruselj, 24. junija 2016

Danes dopoldne so se na povabilo predsednika Evropske komisije Junckerja v Bruslju sešlipredsednik Schulz, predsednik Tusk in predsednik vlade Rutte. Izmenjali so si stališča o izidu referenduma v Združenem kraljestvu in podali naslednjo izjavo:

„Državljani Združenega kraljestva so v svobodnem in demokratičnem procesu izrazili voljo, da izstopijo iz Evropske unije. To odločitev sicer obžalujemo, vendar jo spoštujemo.

S takim položajem se srečujemo prvič, a v odzivu smo enotni. Trdno bomo podpirali temeljne vrednote EU o spodbujanju miru in blaginje njenih narodov. Unija 27 držav članic ostaja na zastavljeni poti. Unija je okvir naše skupne politične prihodnosti. Povezujejo nas zgodovina, geografija in skupni interesi. Na osnovi tega bomo še naprej gradili sodelovanje. Skupaj se bomo soočali s skupnimi izzivi ustvarjanja rasti, večanja blaginje ter zagotavljanja varnega in stabilnega okolja za državljane EU. V teh prizadevanjih bodo institucije naredile vse, kar je v njihovi moči.

Pričakujemo, da bo Združeno kraljestvo odločitev Britancev uveljavilo čim prej, ne glede na to, kako boleč bo ta proces. Kakršno koli odlašanje bi po nepotrebnem podaljšalo negotovost. Imamo pravila, ki nam omogočajo, da za to poskrbimo na urejen način. Člen 50 Pogodbe o Evropski uniji določa postopek za izstop države članice iz Evropske unije. Pripravljeni smo na hiter začetek pogajanj z Združenim kraljestvom glede pogojev njegovega izstopa iz Evropske unije. Dokler pogajanja ne bodo zaključena, Združeno kraljestvo ostaja članica Evropske unije z vsemi pravicami in obveznostmi, ki iz članstva izhajajo. V skladu s Pogodbama, ki ju je Združeno kraljestvo ratificiralo, se pravo EU še naprej v celoti uporablja za Združeno kraljestvo in v njem, dokler njegovo članstvo v EU ne preneha.

Kot je bilo dogovorjeno, nova ureditev za Združeno kraljestvo v okviru Evropske unije, potrjena na zasedanju Evropskega sveta 18. in 19. februarja 2016, zdaj ne bo stopila v veljavo in bo brezpredmetna. Ponovnih pogajanj o tej ureditvi ne bo.

Upamo, da bo Združeno kraljestvo v prihodnosti ostalo tesen partner Evropske unije, in pričakujemo, da bo oblikovalo ustrezne predloge v zvezi s tem. Vsak dogovor, ki bo dosežen z Združenim kraljestvom kot tretjo državo, bo moral odražati interese obeh strani in biti uravnotežen v smislu pravic in obveznosti.“

 

STATEMENT/16/2329

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar